ಬಹು ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ
ಮಾದರಿ : ಬಹು ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಪ್ರಕಾರ : ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಸಿ
ವರ್ಗ : ನಿರ್ವಾತ ವಾದ
ಶಕ್ತಿ :

ಬಹು ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

GreenSystem Multi-crop Vacuum Planter assists in Sowing and Planting. It provides high accuracy in the sowing of multiple crops like Cotton, Corn, Soybean and Grains. This farm equipment is suitable for all types of soils.


Look Out For :

  • High rate of germination of seeds
  • Low expenses on maintenance
  • Minimal wastage of seeds.

ಬಹು ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ

ಬಹು ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಸಾಧನಗಳು

ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ : 4 ROW CONFIGURATION
ಸಾಲು ಅಂತರ : 45CM TO 85CM ADJUSTABLE
ಯಂತ್ರದ ತೂಕ : 550 KG
ಯಂತ್ರದ ಅಗಲ : 3.25 METER

Similar Implements

Implementವಿಮರ್ಶೆ

4