1 Implements Found

ಬಹು ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
Multi crop Vacuum Planter
ಶಕ್ತಿ : HP
ಮಾದರಿ : ಬಹು ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ
ಪ್ರಕಾರ : ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಸಿ
ಫಿಲ್ಟರ್
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ವರ್ಗ
ಪ್ರಕಾರ