ஏர் குண்டு வெடிப்பு தெளிப்பான் N160

பிராண்ட் : ஜான் டீரே செயல்படுத்துகிறார்
மாதிரி : N160
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
வகை : ஸ்ப்ரேயர்
விகிதம் :

ஏர் குண்டு வெடிப்பு தெளிப்பான் N160

John Deere Air Blast Sprayer is the ideal implement for crop care. This tractor attachment is for the precision spraying of agro-chemicals onto the crops. It is best suited for Vineyards and Orchard growing crops like Grapes, Pomegranate, Apple, Chiku and Orange. This technique enhances yield and improves the quality of the produce. It is most compatible with John Deere 3000 Series Tractors.


Look Out For:

Precision spraying that lowers the overall expenses on Pesticides & Fungicides

Intensive crop care for high value crops

Higher durability & reliability.

ஏர் குண்டு வெடிப்பு தெளிப்பான் N160 முழு தகவல்கள்

ஏர் குண்டு வெடிப்பு தெளிப்பான் N160 கருவிகள்

தொட்டி திறன் : 600L
கிளர்ச்சி ஓட்ட விகிதம் 495 : Flow Rate 495LPM
சேஸ் (மிமீ) : MS frame with Epoxy Painted
பாகங்கள் : Alerion, G-Spray tech App

Similar Implements

பூம் ஸ்ப்ரேயர் FKTMS - 1100
Boom Sprayer FKTMS - 1100
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : FKTMS- 1100
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
பூம் ஸ்ப்ரேயர் FKTMS - 550
Boom Sprayer FKTMS - 550
விகிதம் : 50-70 HP
மாதிரி : FKTMS-550
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKFS - 400
Fertilizer Spreader FKFS - 400
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKFS - 400
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKSF-2550
Fertilizer Spreader FKSF-250
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKSF- 250
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKFS - 180
Fertilizer Spreader FKFS - 180
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKFS - 180
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKFS-500
Fertilizer Spreader FKFS-500
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKFS - 500
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

Implementபரிசளிப்பு

4