சிசல் கலப்பை KACP 15

பிராண்ட் : கெடுட்
மாதிரி : KACP 15
வகை : உழவு
வகை : கலப்பை
விகிதம் :

சிசல் கலப்பை KACP 15

Khedut Chisel Plough is used for the cultivation of soil without needing plow in the field after harvesting. Main function of this plough is to loosen and aerate the soils while leaving crop residue at the top of the soil.


சிசல் கலப்பை KACP 15 முழு தகவல்கள்

சிசல் கலப்பை KACP 15 கருவிகள்

எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 950 KG
ஹிட்ச் : CAT - II
வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 3800
வேலை ஆழம் (மிமீ/அங்குல) : 200-400

Similar Implements

மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
Resersible Plough
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 2MB
OPAL 090 2MB
விகிதம் : 64+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 2MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 1 எம்பி
OPAL 090 1 MB
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 1MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
வட்டு கலப்பை
Disc Plough
விகிதம் : 40-60 HP
மாதிரி : வட்டு கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
எம்பி கலப்பை
MB Plough
விகிதம் : 35-55 HP
மாதிரி : எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
ஒற்றை வேகத் தொடர்
SINGLE SPEED SERIES
விகிதம் : 25-70 HP
மாதிரி : ஒற்றை வேகத் தொடர்
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : நில தயாரிப்பு
2 கீழே எம்பி கலப்பை
2 Bottom MB Plough
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : 2 கீழே எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ்
வகை : உழவு
எம்.பி. கலப்பை
M.B. PLOUGH
விகிதம் : 60-65 HP
மாதிரி : எம்.பி. கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 3MB
OPAL 090 3MB
விகிதம் : 80+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 3MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
3 கீழே எம்பி கலப்பை
3 Bottom MB Plough
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : 3 கீழே எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4