வட்டு ஹாரோ டி.எச்

பிராண்ட் : மண் மாஸ்டர்
மாதிரி : டி.எச்
வகை : உழவு
வகை : வட்டு ஹாரோ
விகிதம் :

வட்டு ஹாரோ டி.எச்

Soil Master Disc Harrow is used in open farm workings for the superficial ploughing, for the shattering of clods, preparation of soil for sowing, burial of organic substances & remains. To air the soil and to eliminate the weeds. For breaking the roots. It has low purchasing and utilization costs both for its wide working width, and for its high speed (from 7 to 15 km/hour). Angle can be easily adjustable. It can be used in light and medium soil.


வட்டு ஹாரோ டி.எச் முழு தகவல்கள்

வட்டு ஹாரோ டி.எச் கருவிகள்

போல்ட்/ அச்சு : Central Square Solid Bar
தூரம் b/w வட்டு : 225 MM
தாங்கும் மையங்கள் : S.G.IRON (500/7)

Similar Implements

Ppoly வட்டு ஹாரோ
PPOLY DISC HARROW
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : Ppoly வட்டு ஹாரோ
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
காம்பாக்ட் டிஸ்க் ஹாரோ
COMPACT DISC HARROW
விகிதம் : 65-135 HP
மாதிரி : காம்பாக்ட் டிஸ்க் ஹாரோ
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
பெர்லைட் 5-175
PERLITE 5-175
விகிதம் : 55-65 HP
மாதிரி : பெர்லைட் 5-175
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4