டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை

பிராண்ட் : சோனாலிகா
மாதிரி : டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை
வகை : உழவு
வகை : பவர் ஹாரோ
விகிதம் : 75-110

டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை

டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை முழு தகவல்கள்

டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை கருவிகள்

வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) :
கத்திகளின் எண்ணிக்கை :

Similar Implements

பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP275
Power Harrow Regular SRP275
விகிதம் : 85-100 HP
மாதிரி : SRP275
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -9
Power Harrow FKRPH-9
விகிதம் : 75-100 HP
மாதிரி : FKRPH-9
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP150
Power Harrow Regular SRP150
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : SRP150
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -6
Power Harrow FKRPH-6
விகிதம் : 45-60 HP
மாதிரி : FKRPH-6
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
லைட் பவர் ஹாரோ எஸ்.ஆர்.பி.எல் -125
Light Power harrow  SRPL-125
விகிதம் : 50+ HP
மாதிரி : எஸ்.ஆர்.பி.எல் 125
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -7
Power Harrow FKRPH-7
விகிதம் : 55-75 HP
மாதிரி : FKRPH-7
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP125
Power Harrow Regular SRP125
விகிதம் : 55-70 HP
மாதிரி : SRP125
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான எஸ்ஆர்பி 75
Power Harrow Regular SRP75
விகிதம் : 35-50 HP
மாதிரி : SRP75
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP200
Power Harrow Regular SRP200
விகிதம் : 70-85 HP
மாதிரி : SRP200
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எம் 120-250
Power Harrow M 120-250
விகிதம் : 80-100 HP
மாதிரி : எம் 120-250
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP100
Power Harrow Regular SRP100
விகிதம் : 45-60 HP
மாதிரி : SRP100
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -5
Power Harrow FKRPH-5
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : FKRPH-5
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP225
Power Harrow Regular SRP225
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : SRP225
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP300
Power Harrow Regular SRP300
விகிதம் : 90-105 HP
மாதிரி : SRP300
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP175
Power Harrow Regular SRP175
விகிதம் : 65-80 HP
மாதிரி : SRP175
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP250
Power Harrow Regular SRP250
விகிதம் : 80-95 HP
மாதிரி : SRP250
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
லைட் பவர் ஹாரோ எஸ்.ஆர்.பி.எல் -150
Light Power harrow  SRPL-150
விகிதம் : 55+ HP
மாதிரி : எஸ்.ஆர்.பி.எல் 150
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4