வட்டு ஹாரோ ஏற்றப்பட்ட-எஸ்.டி.டி கடமை எல்.டி.எச்.எஸ்.எம் 12

பிராண்ட் : லேண்ட்ஃபோர்ஸ்
மாதிரி : LDHSM12
வகை : உழவு
வகை : வட்டு ஹாரோ
விகிதம் :

வட்டு ஹாரோ ஏற்றப்பட்ட-எஸ்.டி.டி கடமை எல்.டி.எச்.எஸ்.எம் 12

Landforce Mounted Disc Harrow is used for cultivation of stubble and fallow soil, loosen of soil, breaking of soil and making of seed bed.


வட்டு ஹாரோ ஏற்றப்பட்ட-எஸ்.டி.டி கடமை எல்.டி.எச்.எஸ்.எம் 12 முழு தகவல்கள்

வட்டு ஹாரோ ஏற்றப்பட்ட-எஸ்.டி.டி கடமை எல்.டி.எச்.எஸ்.எம் 12 கருவிகள்

எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 740 KG
வட்டு அளவு : 560 X 4.5 MM
போல்ட்/ அச்சு : 28/40
தூரம் b/w வட்டு : 228 MM
தாங்கும் மையங்கள் : 8

Similar Implements

பெர்லைட் 5-175
PERLITE 5-175
விகிதம் : 55-65 HP
மாதிரி : பெர்லைட் 5-175
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
Ppoly வட்டு ஹாரோ
PPOLY DISC HARROW
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : Ppoly வட்டு ஹாரோ
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
காம்பாக்ட் டிஸ்க் ஹாரோ
COMPACT DISC HARROW
விகிதம் : 65-135 HP
மாதிரி : காம்பாக்ட் டிஸ்க் ஹாரோ
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4