வட்டு கலப்பை 3 டிஸ்க் டிபிஎஸ் 4

பிராண்ட் : லேண்ட்ஃபோர்ஸ்
மாதிரி : டிபிஎஸ் 4
வகை : உழவு
வகை : கலப்பை
விகிதம் :

வட்டு கலப்பை 3 டிஸ்க் டிபிஎஸ் 4


The Landforce disc plough is the perfect tool when ploughing uneven fields that has buried large roots and other obstructions, One can obtain outstand


வட்டு கலப்பை 3 டிஸ்க் டிபிஎஸ் 4 முழு தகவல்கள்

வட்டு கலப்பை 3 டிஸ்க் டிபிஎஸ் 4 கருவிகள்

எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 475 KG
வட்டு அளவு : 660 MM X 6 M
வட்டு இடைவெளி (மிமீ) : 570 MM
அச்சு வகை : SPINDLE

Similar Implements

மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
Resersible Plough
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
3 கீழே எம்பி கலப்பை
3 Bottom MB Plough
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : 3 கீழே எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ்
வகை : உழவு
எம்பி கலப்பை
MB Plough
விகிதம் : 35-55 HP
மாதிரி : எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
2 கீழே எம்பி கலப்பை
2 Bottom MB Plough
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : 2 கீழே எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ்
வகை : உழவு
வட்டு கலப்பை
Disc Plough
விகிதம் : 40-60 HP
மாதிரி : வட்டு கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
எம்.பி. கலப்பை
M.B. PLOUGH
விகிதம் : 60-65 HP
மாதிரி : எம்.பி. கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 2MB
OPAL 090 2MB
விகிதம் : 64+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 2MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 3MB
OPAL 090 3MB
விகிதம் : 80+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 3MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
ஒற்றை வேகத் தொடர்
SINGLE SPEED SERIES
விகிதம் : 25-70 HP
மாதிரி : ஒற்றை வேகத் தொடர்
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : நில தயாரிப்பு
ஓப்பல் 090 1 எம்பி
OPAL 090 1 MB
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 1MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4