ரோலர் fkdrr-2 உடன் வட்டு ரிட்ஜர்

பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
மாதிரி : Fkdrr -2
வகை : உழவு
வகை : வட்டு ரிட்ஜர்
விகிதம் : 75-110

ரோலர் fkdrr-2 உடன் வட்டு ரிட்ஜர்

MAIN FEATURES

 

  • It is well designed to produce ridge type seed beds with maximum width of 1500 mm each.
  • Available in one row & two row ridged type seed bed maker with 2-discs & 4-discs respectively.
  • Heavy duty box type frame capable of operating in tougher conditions.
  • High quality boron steel disc with 48-52 HRC hardness.
  • Width & height of ridge type seed bed can be controlled with the help of disc adjustment & roller height adjustment respectively.

ரோலர் fkdrr-2 உடன் வட்டு ரிட்ஜர் முழு தகவல்கள்

ரோலர் fkdrr-2 உடன் வட்டு ரிட்ஜர் கருவிகள்

அச்சு வகை : SPINDLE
வட்டு வகை : PLAIN DISC
தாங்கும் மையங்கள் : 4
வட்டு விட்டம் (மிமீ) : 600/26 X 6 MM (T)

Similar Implements

டைன் ரிட்ஜர் fktrt-5
Tyne Ridger FKTRT-5
விகிதம் : 85-105 HP
மாதிரி : FKTRT-5
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
டைன் ரிட்ஜர் fktrt-4
Tyne Ridger FKTRT-4
விகிதம் : 60-80 HP
மாதிரி : FKTRT-4
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (9 டைன்)
ACHAT 70 (9 TINE)
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (9 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (6 டைன்)
ACHAT 70 (6 TINE)
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (6 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
ஏற்றப்பட்ட வட்டு கலப்பை FKMDP - 3
Mounted Disc Plough FKMDP - 3
விகிதம் : 65-80 HP
மாதிரி : FKMDP -3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
ரோலர் fkdrr-1 உடன் வட்டு ரிட்ஜர்
Disc Ridger with Roller  FKDRR-1
விகிதம் : 50-75 HP
மாதிரி : Fkdrr-1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
மல்டி ரோ டில்லர் FKMRDCT-13
Multi Row Tiller FKMRDCT-13
விகிதம் : 65-120 HP
மாதிரி : FKMRDCT -13
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
டைன் ரிட்ஜர் fktrt-3
Tyne Ridger FKTRT-3
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : Fktrt-3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (7 டைன்)
ACHAT 70 (7 TINE)
விகிதம் : 50-65 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (7 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
டிஸ்க் ரிட்ஜர் (லைட் டூட்டி) எஃப்.கே.டி.ஆர்.எல் -1
Disc Ridger (Light Duty) FKDRL -1
விகிதம் : 35-45 HP
மாதிரி : Fkdrl-1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4