ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-3

பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
மாதிரி : FKHDSS - 3
வகை : உழவு
வகை : துணைத் தலைவர்
விகிதம் : 90-115

ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-3

MAIN FEATURES

 

  • The sub soilers are deep tillage implements specially designed for breaking up hard pan layers and loosening the subsoil allowing better drainage, root growth and mineral osmosis.
  • It can be safely used for heavy duty applications, as the shear bolt arrangement protects the implement from getting damaged due to hidden obstacles like underground stones & roots.
  • It increases soil turnover by reaching deeper organic matter layers.
  • High quality wear-resistant steel used for the shovel, which gives it a long life in the toughest conditions.
  • The heavy duty pointed chisel shatters the soil well below the surface, thus increasing the water holding capacity.
  • Specially designed tyne is capable of penetrating up to 700 mm deep
  • Tyne edge to reduce wear & tear of tyne

ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-3 முழு தகவல்கள்

ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-3 கருவிகள்

டைன்ஸ் எண்ணிக்கை : 3
வேலை ஆழம் (மிமீ/அங்குல) : 700/28
நொறுக்குத் தீனியுடன் எடை (kg .lbs.approx) : 520/1147

Similar Implements

ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-1
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-1
விகிதம் : 40-65 HP
மாதிரி : FKHDSS-1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-2
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-2
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : FKHDSS-2
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
மல்டி ரோ டில்லர் FKMRDCT-13
Multi Row Tiller FKMRDCT-13
விகிதம் : 65-120 HP
மாதிரி : FKMRDCT -13
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (9 டைன்)
ACHAT 70 (9 TINE)
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (9 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
துணை மண் fkss - 1
Sub Soiler FKSS - 1
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : Fkss - 1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (6 டைன்)
ACHAT 70 (6 TINE)
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (6 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
துணை மண் fkss - 3
Sub Soiler FKSS - 3
விகிதம் : 80-95 HP
மாதிரி : Fkss - 3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (7 டைன்)
ACHAT 70 (7 TINE)
விகிதம் : 50-65 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (7 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
துணை மண் fkss - 5
Sub Soiler FKSS - 5
விகிதம் : 100-135 HP
மாதிரி : FKSS-5
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4