பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -7

பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
மாதிரி : FKRPH-7
வகை : உழவு
வகை : பவர் ஹாரோ
விகிதம் : 55-75

பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -7

MAIN FEATURES

 

  • Power Harrow is used to turn, break, refine and even distribution of soil over the entire working width to create a perfect seed bed. It breaks up even the most compacted ground, often in single pass for preparing an area for plantation.
  • Power Harrow consists of multiple set of blades which counter-rotate about a vertical axis, which leaves the soil with a softer look and granulated yet leveled appearance, as required for sowing seeds or seedlings.
  • Rotors run on ball bearings for high power application.
  • Protection shield for upper rotor bearing eliminates possible damage to main transmission.
  • Depth controller is provided for depth control and to level the soil bed.
  • Self-adjustable side stone deflector is provided for safety by not allowing the stones to scatter

பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -7 முழு தகவல்கள்

பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -7 கருவிகள்

கத்திகளின் எண்ணிக்கை : 14
உழவு அகலம் (மிமீ/அங்குலம்) : 1.7/67
கியர் பெட்டி சுமை பாதுகாப்பு : SHEAR BOLT

Similar Implements

அச்சாட் 70 (6 டைன்)
ACHAT 70 (6 TINE)
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (6 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -6
Power Harrow FKRPH-6
விகிதம் : 45-60 HP
மாதிரி : FKRPH-6
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (7 டைன்)
ACHAT 70 (7 TINE)
விகிதம் : 50-65 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (7 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (9 டைன்)
ACHAT 70 (9 TINE)
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (9 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -5
Power Harrow FKRPH-5
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : FKRPH-5
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4