சதுர பலர் FKSB-511

பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
மாதிரி : FKSB-511
வகை : இடுகை அறுவடை
வகை : பேலர்
விகிதம் : 35-50

சதுர பலர் FKSB-511

MAIN FEATURES 


  • The square baler is designed to collect and compress grass, hay or straw into bales.
  • The large diameter of the feeder and its specially bent prongs guarantee continuous and clean pick-up at high operation speed.
  • Slip clutch and shear bolt to secure the baler transmission under difficult operating conditions and high loads.
  • The length of the bales can be adjusted in the range 0.3 up to 1.3 m.
  • Adjustable drawbar to ensure correct hitching.

சதுர பலர் FKSB-511 முழு தகவல்கள்

சதுர பலர் FKSB-511 கருவிகள்

கத்திகளின் எண்ணிக்கை :
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 1330/2932
பரிமாணங்கள் (LXBXH) (மிமீ) :
பேல் நீளம் (மிமீ) : 300/12 - 1300/51
பேல் விட்டம் (மிமீ) :
பேல் எடை (கிலோ) :
பிணைப்பு கயிறு : 4
இடும் அகலம் (மிமீ) : 1850/73
பேல் அறை அகலம் (மிமீ) :
திறன் :
டிராக்டர் சக்தி தேவை (ஹெச்பி) :
PTO வேகம் (r/min) : 540
பரிமாணங்கள் (LXBXH) (மிமீ) : 4220/116 X 2430/96 X 1630/64
ஹிட்ச் :

Similar Implements

காம்பாக்ட் ரவுண்ட் பேலர் ஏபி 1000
COMPACT ROUND BALER AB 1000
விகிதம் : 35-45 HP
மாதிரி : ஏபி 1000 சுற்று பேலர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
த்ரெஷர் (மல்டிக்ரோப்)
Thresher (Multicrop)
விகிதம் : 25-50 HP
மாதிரி : கோதுமை மல்டிக்ரோப் த்ரெஷர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
மஹிந்திரா கோதுமை த்ரெஷர் (ஹராம்பா)
Mahindra  Wheat Thresher (Haramba)
விகிதம் : 35+ HP
மாதிரி : கோதுமை த்ரெஷர் ஹரம்பா
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
மல்டிக்ரோப்ஸ் த்ரெஷர்
Multicrops Thresher
விகிதம் : 40-50 HP
மாதிரி : கூடை எரிச்சர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
மினி ரவுண்ட் பேலர் எஃப்.கே.எம்.ஆர்.பி -0850
Mini Round Baler FKMRB-0850
விகிதம் : 30+ HP
மாதிரி : FKMRB-0850
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : இடுகை அறுவடை
ஹே ரேக் FKHR-Z-510
Hay Rake FKHR-Z-510
விகிதம் : 25-35 HP
மாதிரி : FKHR-Z-510
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : இடுகை அறுவடை
மஹிந்திரா கோதுமை த்ரெர்
Mahindra Wheat Thresher
விகிதம் : 20-50 HP
மாதிரி : ஹாப்பர்/ஹாப்பர் இல்லாமல் கோதுமை த்ரெஷர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
மக்காச்சோளம் ஷெல்லர் கம் டஹஸ்கர்
Maize Sheller Cum Dehusker
விகிதம் : 45-50 HP
மாதிரி : மக்காச்சோளம் ஷெல்லர் கம் டஹஸ்கர் லிஃப்ட் / கன்வேயருடன் / லிஃப்ட் & கன்வேயருடன்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
காம்பாக்ட் ரவுண்ட் பேலர் ஏபி 1050
COMPACT ROUND BALER AB 1050
விகிதம் : 35-45 HP
மாதிரி : ஏபி 1050 சுற்று பேலர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
மல்டிக்ரோப் த்ரெஷர்
Multicrop Thresher
விகிதம் : 30-40 HP
மாதிரி : நெல் மல்டிக்ரோப்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
ரோட்டரி தழைக்கூளம் FKRMS-1.65
Rotary Mulcher  FKRMS-1.65
விகிதம் : 40-50 HP
மாதிரி : FKRMS-1.65
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : இடுகை அறுவடை

Implementபரிசளிப்பு

4