துணை மண் fkss - 5

பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
மாதிரி : FKSS-5
வகை : உழவு
வகை : துணைத் தலைவர்
விகிதம் : 100-135

துணை மண் fkss - 5

MAIN FEATURES • The sub soiler are deep tillage implements specially designed for breaking up hard pan layers and loosening the subsoil allowing better drainage, root growth and mineral osmosis.
 •  Optional wide range of roller/ crumbler available, which helps in breaking bigger lumps to smaller clods. Also it helps in depth control and steady run of the sub soiler.
 •  Adjustable depth & width of ploughing available for 2, 3 & 5 arm sub-soiler.
 •  Optional pipe layer attachment available for 1 arm sub soiler.
 •  Depth can be adjusted by top links.
 •  It can plough up to 550 mm deep
 •  The heavy duty pointed chisel
 •  Optional crumbler available in 3 & 5 arm sub soiler
 •  Shear bolt protection available in 5 arm sub soiler

         துணை மண் fkss - 5 முழு தகவல்கள்

         துணை மண் fkss - 5 கருவிகள்

         உழவு அகலம் (மிமீ/அங்குலம்) : 1810/71
         டைன்ஸ் எண்ணிக்கை : 5
         வேலை ஆழம் (மிமீ/அங்குல) : 550/22
         நொறுக்குத் தீனியுடன் எடை (kg .lbs.approx) : 790/1709

         Similar Implements

         ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-2
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-2
         விகிதம் : 60-75 HP
         மாதிரி : FKHDSS-2
         பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
         வகை : உழவு
         துணை மண் fkss - 1
         Sub Soiler FKSS - 1
         விகிதம் : 40-55 HP
         மாதிரி : Fkss - 1
         பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
         வகை : உழவு
         ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-1
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-1
         விகிதம் : 40-65 HP
         மாதிரி : FKHDSS-1
         பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
         வகை : உழவு
         அச்சாட் 70 (7 டைன்)
         ACHAT 70 (7 TINE)
         விகிதம் : 50-65 HP
         மாதிரி : அச்சாட் 70 (7 டைன்)
         பிராண்ட் : லெம்கன்
         வகை : உழவு
         அச்சாட் 70 (6 டைன்)
         ACHAT 70 (6 TINE)
         விகிதம் : 40-55 HP
         மாதிரி : அச்சாட் 70 (6 டைன்)
         பிராண்ட் : லெம்கன்
         வகை : உழவு
         அச்சாட் 70 (9 டைன்)
         ACHAT 70 (9 TINE)
         விகிதம் : 60-75 HP
         மாதிரி : அச்சாட் 70 (9 டைன்)
         பிராண்ட் : லெம்கன்
         வகை : உழவு
         மல்டி ரோ டில்லர் FKMRDCT-13
         Multi Row Tiller FKMRDCT-13
         விகிதம் : 65-120 HP
         மாதிரி : FKMRDCT -13
         பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
         வகை : உழவு
         துணை மண் fkss - 3
         Sub Soiler FKSS - 3
         விகிதம் : 80-95 HP
         மாதிரி : Fkss - 3
         பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
         வகை : உழவு
         ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-3
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-3
         விகிதம் : 90-115 HP
         மாதிரி : FKHDSS - 3
         பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
         வகை : உழவு

         Implementபரிசளிப்பு

         4