டைன் ரிட்ஜர் fktrt-4

பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
மாதிரி : FKTRT-4
வகை : உழவு
வகை : வட்டு ரிட்ஜர்
விகிதம் : 60-80

டைன் ரிட்ஜர் fktrt-4


MAIN FEATURES


  • Depth of the ridger could be adjusted with 3 point linkage /optional side tyres.
  • It is mostly used for making ridges for plantation of vegetable, sugarcane etc.
  • It has heavy duty box type frame.
  • It can produce ridge with maximum width of 900 mm.

டைன் ரிட்ஜர் fktrt-4 முழு தகவல்கள்

டைன் ரிட்ஜர் fktrt-4 கருவிகள்

டயர்களின் எண்ணிக்கை : 2
டைன் டு டைன் தூரம் (மிமீ / அங்குல சரிசெய்தல்) : 1000/39.4
டயருடன் எடை (கிலோ/எல்.பி.எஸ்.அபிராக்ஸ்) : 345/760.6

Similar Implements

டிஸ்க் ரிட்ஜர் (லைட் டூட்டி) எஃப்.கே.டி.ஆர்.எல் -1
Disc Ridger (Light Duty) FKDRL -1
விகிதம் : 35-45 HP
மாதிரி : Fkdrl-1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (6 டைன்)
ACHAT 70 (6 TINE)
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (6 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (9 டைன்)
ACHAT 70 (9 TINE)
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (9 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
ஏற்றப்பட்ட வட்டு கலப்பை FKMDP - 3
Mounted Disc Plough FKMDP - 3
விகிதம் : 65-80 HP
மாதிரி : FKMDP -3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (7 டைன்)
ACHAT 70 (7 TINE)
விகிதம் : 50-65 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (7 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
டைன் ரிட்ஜர் fktrt-3
Tyne Ridger FKTRT-3
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : Fktrt-3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
ரோலர் fkdrr-1 உடன் வட்டு ரிட்ஜர்
Disc Ridger with Roller  FKDRR-1
விகிதம் : 50-75 HP
மாதிரி : Fkdrr-1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4