ஃபியூச்சுரா அவந்த் 600

பிராண்ட் : மாஷியோ காஸ்பார்டோ
மாதிரி : ஃபியூச்சுரா அவந்த் 600
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
வகை : மூடுபனி ஊதுகுழல்
விகிதம் :

ஃபியூச்சுரா அவந்த் 600

Futura Avant is a professional, sturdy and reliable mist blower. With a tank of 600 liters is able to satisfy all farmers requirement in orchard fields and vineyards.


ஃபியூச்சுரா அவந்த் 600 முழு தகவல்கள்

ஃபியூச்சுரா அவந்த் 600 கருவிகள்

தொட்டி திறன் : 650
விசிறி விட்டம் : 700
பம்ப் ஓட்டம் (எல்/நிமிடம்) : 90
பம்ப் அழுத்தம் (பார்) : 50

Similar Implements

பூம் ஸ்ப்ரேயர் FKTMS - 1100
Boom Sprayer FKTMS - 1100
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : FKTMS- 1100
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKSF-2550
Fertilizer Spreader FKSF-250
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKSF- 250
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKFS-500
Fertilizer Spreader FKFS-500
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKFS - 500
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
பூம் ஸ்ப்ரேயர் FKTMS - 550
Boom Sprayer FKTMS - 550
விகிதம் : 50-70 HP
மாதிரி : FKTMS-550
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKFS - 180
Fertilizer Spreader FKFS - 180
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKFS - 180
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKFS - 400
Fertilizer Spreader FKFS - 400
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKFS - 400
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

Implementபரிசளிப்பு

4