கிரீன்ஸ் சிஸ்டம் ரோட்டோ விதை PYT10465

பிராண்ட் : ஜான் டீரே செயல்படுத்துகிறார்
மாதிரி : PYT10465
வகை : விதைப்பு மற்றும் இடமாற்றம்
வகை : ரோட்டோ விதை துரப்பணம்
விகிதம் :

கிரீன்ஸ் சிஸ்டம் ரோட்டோ விதை PYT10465

GreenSystem Roto Seeder is an efficient farm implement for sowing and planting. It is a specially developed solution for sowing wheat and has a two in one provision of the Rotary Tiller for tillage and the Seeder, which assists in the sowing of wheat seeds. It is compatible with all types of soils.


Look Out For :

Efficient utilization of time and manpower

Cost effectiveness due to its versatility

Minimal wastage of seeds.

கிரீன்ஸ் சிஸ்டம் ரோட்டோ விதை PYT10465 முழு தகவல்கள்

கிரீன்ஸ் சிஸ்டம் ரோட்டோ விதை PYT10465 கருவிகள்

கத்திகளின் எண்ணிக்கை : 42
ஒட்டுமொத்த அகலம் (மிமீ) : 1800 MM
ஒட்டுமொத்த உயரம் (மிமீ) : 1388
விதைப்பு இயந்திரத்துடன் எடை : 675 KG

Similar Implements

ரோட்டோ விதை துரப்பணம் fkrtmg -200 sf
Roto Seed Drill  FKRTMG -200 SF
விகிதம் : 50-65 HP
மாதிரி : Fkrtmg - 200 sf
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
ரோட்டோ விதை துரப்பணம் fkrtmg -175 sf
Roto Seed Drill  FKRTMG -175 SF
விகிதம் : 45-50 HP
மாதிரி : Fkrtmg -175 sf
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
ரோட்டோ விதை துரப்பணம் fkdrtmg -225 sf
Roto Seed Drill  FKDRTMG -225 SF
விகிதம் : 65-70 HP
மாதிரி : Fkdrtmg-225 sf
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்

Implementபரிசளிப்பு

4