ஹைட்ராலிக் கலப்பை JGRMBP-3

பிராண்ட் : ஜகட்ஜித்
மாதிரி : JGRMBP-3
வகை : உழவு
வகை : கலப்பை
விகிதம் :

ஹைட்ராலிக் கலப்பை JGRMBP-3

ஹைட்ராலிக் கலப்பை JGRMBP-3 முழு தகவல்கள்

ஹைட்ராலிக் கலப்பை JGRMBP-3 கருவிகள்

அச்சு பலகை பொருள் : Boron Steel
ஒளி மற்றும் நடுத்தர மண்ணுக்கு டிராக்டர் ஹெச்பி : 65
அச்சு பலகையின் தடிமன் (மிமீ) : 8
வெட்டு ஆழம் (அங்குலம்) : 8-14
இடைக்கணிப்பு அனுமதி (மிமீ) : 850
ஃபர்ரோ : 2+1
பிரேம் அனுமதி (மிமீ) கீழ் : 700
கடினமான மண்ணுக்கு டிராக்டர் ஹெச்பி : 75
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 565
வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 950
தலைகீழ் வழிமுறை : Hydraulic

Similar Implements

ஒற்றை வேகத் தொடர்
SINGLE SPEED SERIES
விகிதம் : 25-70 HP
மாதிரி : ஒற்றை வேகத் தொடர்
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : நில தயாரிப்பு
3 கீழே எம்பி கலப்பை
3 Bottom MB Plough
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : 3 கீழே எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ்
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 2MB
OPAL 090 2MB
விகிதம் : 64+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 2MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
2 கீழே எம்பி கலப்பை
2 Bottom MB Plough
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : 2 கீழே எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ்
வகை : உழவு
வட்டு கலப்பை
Disc Plough
விகிதம் : 40-60 HP
மாதிரி : வட்டு கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
Resersible Plough
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 1 எம்பி
OPAL 090 1 MB
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 1MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
எம்.பி. கலப்பை
M.B. PLOUGH
விகிதம் : 60-65 HP
மாதிரி : எம்.பி. கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 3MB
OPAL 090 3MB
விகிதம் : 80+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 3MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
எம்பி கலப்பை
MB Plough
விகிதம் : 35-55 HP
மாதிரி : எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4