கிரீன்ஸ் சிஸ்டம் டீலக்ஸ் எம்பி கலப்பை (மெக்கானிக்கல்)

பிராண்ட் : ஜான் டீரே செயல்படுத்துகிறார்
மாதிரி : டீலக்ஸ் மெக்கானிக்கல்
வகை : நில தயாரிப்பு
வகை : கலப்பை
விகிதம் :

கிரீன்ஸ் சிஸ்டம் டீலக்ஸ் எம்பி கலப்பை (மெக்கானிக்கல்)

GreenSystem Deluxe MB Plough assists in land preparation. It provides precision ploughing with a uniform depth of cut . It is ideal for crops of Sugarcane, Oilseeds, Pulses, Cotton and Grains. It is most compatible with medium and hard types of soil.


Features  :-

 • Higher reliability
 • Ability to upturn the soil with crop stubbles
 • Ability of the tractor implement to break hardpan of soil with ease
 • Leads to better soil inversion
 •                                        

  கிரீன்ஸ் சிஸ்டம் டீலக்ஸ் எம்பி கலப்பை (மெக்கானிக்கல்) முழு தகவல்கள்

  கிரீன்ஸ் சிஸ்டம் டீலக்ஸ் எம்பி கலப்பை (மெக்கானிக்கல்) கருவிகள்

  எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 390
  வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 330 (13)
  மண் திறப்பவர் : EDGE TYPE
  தலைகீழ் வழிமுறை : HYDRAULIC

  Similar Implements

  மினி ஸ்மார்ட் சீரிஸ் சங்கிலி இயக்கி
  MINI SMART SERIES CHAIN DRIVE
  விகிதம் : 15-20 HP
  மாதிரி : மினி ஸ்மார்ட் சீரிஸ் சங்கிலி இயக்கி
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : நில தயாரிப்பு
  ஒற்றை வேகத் தொடர்
  SINGLE SPEED SERIES
  விகிதம் : 25-70 HP
  மாதிரி : ஒற்றை வேகத் தொடர்
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : நில தயாரிப்பு
  வட்டு கலப்பை
  Disc Plough
  விகிதம் : 40-60 HP
  மாதிரி : வட்டு கலப்பை
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : உழவு
  சவால் தொடர்
  CHALLENGE SERIES
  விகிதம் : 45-75 HP
  மாதிரி : சவால் தொடர்
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : நில தயாரிப்பு
  மண் மாஸ்டர் JSMRT L8
  SOIL MASTER JSMRT L8
  விகிதம் : 65 HP
  மாதிரி : Jsmrt -l8
  பிராண்ட் : மண் மாஸ்டர்
  வகை : நில தயாரிப்பு
  மண் மாஸ்டர் JSMRT L7
  SOILMASTER JSMRT L7
  விகிதம் : 55 HP
  மாதிரி : Jsmrt -l7
  பிராண்ட் : மண் மாஸ்டர்
  வகை : நில தயாரிப்பு
  ஸ்மார்ட் தொடர்
  Smart Series
  விகிதம் : 35-60 HP
  மாதிரி : ஸ்மார்ட் தொடர்
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : நில தயாரிப்பு
  மண் மாஸ்டர் JSMRT C6
  SOIL MASTER JSMRT C6
  விகிதம் : 45 HP
  மாதிரி : JSMRT -C6
  பிராண்ட் : மண் மாஸ்டர்
  வகை : நில தயாரிப்பு
  மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
  Resersible Plough
  விகிதம் : 40-55 HP
  மாதிரி : மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : உழவு
  மண் மாஸ்டர் JSMRT L6
  SOIL MASTER JSMRT L6
  விகிதம் : 45 HP
  மாதிரி : Jsmrt -l6
  பிராண்ட் : மண் மாஸ்டர்
  வகை : நில தயாரிப்பு
  மினி ஸ்மார்ட் சீரிஸ் கியர் டிரைவ்
  MINI SMART SERIES GEAR DRIVE
  விகிதம் : 15-20 HP
  மாதிரி : மினி ஸ்மார்ட் சீரிஸ் கியர் டிரைவ்
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : நில தயாரிப்பு
  ஸ்மார்ட் சீரிஸ் 1
  SMART SERIES1
  விகிதம் : 30-50 HP
  மாதிரி : ஸ்மார்ட் சீரிஸ் 1
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : நில தயாரிப்பு
  மண் மாஸ்டர் JSMRT C7
  SOIL MASTER JSMRT C7
  விகிதம் : 55 HP
  மாதிரி : JSMRT -C7
  பிராண்ட் : மண் மாஸ்டர்
  வகை : நில தயாரிப்பு
  எம்பி கலப்பை
  MB Plough
  விகிதம் : 35-55 HP
  மாதிரி : எம்பி கலப்பை
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : உழவு
  மினி கலப்பின தொடர்
  MINI HYBRID SERIES
  விகிதம் : 26 HP
  மாதிரி : மினி கலப்பின தொடர்
  பிராண்ட் : சோனாலிகா
  வகை : நில தயாரிப்பு

  Implementபரிசளிப்பு

  4