கிரீன்ஸ்டம் மல்டி-பயிர் இயந்திர தோட்டக்காரர் MP1307

பிராண்ட் : ஜான் டீரே செயல்படுத்துகிறார்
மாதிரி : Mp1307
வகை : விதைப்பு மற்றும் இடமாற்றம்
வகை : பல பயிர் வரிசை தோட்டக்காரர்
விகிதம் :

கிரீன்ஸ்டம் மல்டி-பயிர் இயந்திர தோட்டக்காரர் MP1307

GreenSystem Multi crop Mechanical Planter is a farm equipment for Sowing and Planting. It ensures uniform seed spacing and depth. This implement is best suited for multiple and mixed crops like Cotton, Corn, Soybean, Groundnut, Sunflower, Sorghum, Wheat and Pulses in all types of soil. It is specially designed for John Deere 3000 and 5000 Series Tractors.


Look Out For :

Higher Rate of germination of Seeds

High Precision of Seed Placement

Lower wastage and overuse of seeds

கிரீன்ஸ்டம் மல்டி-பயிர் இயந்திர தோட்டக்காரர் MP1307 முழு தகவல்கள்

கிரீன்ஸ்டம் மல்டி-பயிர் இயந்திர தோட்டக்காரர் MP1307 கருவிகள்

எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 300 KG
ஹிட்ச் வகை : 3 POINT CAT II
டைன் வகை : SHOVEL/FRONT FACING
இயக்கி பொறிமுறை : GROUND WHEEL - CHAIN & SPROCKET

Similar Implements

பல பயிர் வரிசை தோட்டக்காரர் FKMCP-3
Multi Crop Row Planter FKMCP-3
விகிதம் : 25-35 HP
மாதிரி : FKMCP-3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
பல பயிர் வரிசை தோட்டக்காரர் FKMCP-2
Multi Crop Row Planter FKMCP-2
விகிதம் : 20-25 HP
மாதிரி : FKMCP-2
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
பல பயிர் வரிசை தோட்டக்காரர் FKMCP-6
Multi Crop Row Planter FKMCP-6
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : FKMCP-6
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
பல பயிர் வரிசை தோட்டக்காரர் FKMCP-5
Multi Crop Row Planter FKMCP-5
விகிதம் : 45-60 HP
மாதிரி : FKMCP-5
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
பல பயிர் வரிசை தோட்டக்காரர் FKMCP-4
Multi Crop Row Planter FKMCP-4
விகிதம் : 35-45 HP
மாதிரி : FKMCP-4
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்

Implementபரிசளிப்பு

4