கிரீன் சிஸ்டம் பவர் ஹாரோ பி.எச் 5012

பிராண்ட் : ஜான் டீரே செயல்படுத்துகிறார்
மாதிரி : PH5012
வகை : உழவு
வகை : பவர் ஹாரோ
விகிதம் :

கிரீன் சிஸ்டம் பவர் ஹாரோ பி.எச் 5012

GreenSystem Power Harrow is useful in land preparation. This tractor attachment reduces the multiple passes that are needed for Seedbed Preparation. It is best suited for crops like Wheat, Corn, Sugarcane, Millets, Pulses and Oilseeds. This farm equipment is most compatible with soft and medium types of soil.


Look Out For :

Avoidance of hardpan creation with vertical axis rotation

Provides better soil structure, resulting in increase of the water holding capacity

Reduced maintenance cost

கிரீன் சிஸ்டம் பவர் ஹாரோ பி.எச் 5012 முழு தகவல்கள்

கிரீன் சிஸ்டம் பவர் ஹாரோ பி.எச் 5012 கருவிகள்

வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 1250/49.2
கத்திகளின் எண்ணிக்கை : 10
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 390

Similar Implements

பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -7
Power Harrow FKRPH-7
விகிதம் : 55-75 HP
மாதிரி : FKRPH-7
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -11
Power Harrow FKRPH-11
விகிதம் : 100-125 HP
மாதிரி : FKRPH-11
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -5
Power Harrow FKRPH-5
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : FKRPH-5
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -9
Power Harrow FKRPH-9
விகிதம் : 75-100 HP
மாதிரி : FKRPH-9
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -6
Power Harrow FKRPH-6
விகிதம் : 45-60 HP
மாதிரி : FKRPH-6
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4