கிரீன் சிஸ்டம் சப்ஸோலர் டிஎஸ் 3001

பிராண்ட் : ஜான் டீரே செயல்படுத்துகிறார்
மாதிரி : TS3001
வகை : உழவு
வகை : துணைத் தலைவர்
விகிதம் :

கிரீன் சிஸ்டம் சப்ஸோலர் டிஎஸ் 3001

GreenSystem Subsoiler is an efficient tractor implement for Primary tillage application. It breaks the hard pan of the soil with immense ease. It is best suited for crops of Sugarcane, Cotton, Oilseeds and Pulses. This farm equipment works best in medium and hard type of soil.


Look Out For :

Minimal wear and tear

Achieves depth of upto 15-20"

Higher quality and durability

கிரீன் சிஸ்டம் சப்ஸோலர் டிஎஸ் 3001 முழு தகவல்கள்

கிரீன் சிஸ்டம் சப்ஸோலர் டிஎஸ் 3001 கருவிகள்

டைன்ஸ் எண்ணிக்கை : 1
வேலை ஆழம் (மிமீ/அங்குல) : UPTO 558 MM
நொறுக்குத் தீனியுடன் எடை (kg .lbs.approx) : 135 KG

Similar Implements

ஏற்றப்பட்ட வட்டு கலப்பை FKMDP - 3
Mounted Disc Plough FKMDP - 3
விகிதம் : 65-80 HP
மாதிரி : FKMDP -3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-3
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-3
விகிதம் : 90-115 HP
மாதிரி : FKHDSS - 3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
துணை மண் fkss - 3
Sub Soiler FKSS - 3
விகிதம் : 80-95 HP
மாதிரி : Fkss - 3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
துணை மண் fkss - 5
Sub Soiler FKSS - 5
விகிதம் : 100-135 HP
மாதிரி : FKSS-5
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-1
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-1
விகிதம் : 40-65 HP
மாதிரி : FKHDSS-1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
துணை மண் fkss - 1
Sub Soiler FKSS - 1
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : Fkss - 1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-2
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-2
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : FKHDSS-2
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4