ஓப்பல் 090 3MB

பிராண்ட் : லெம்கன்
மாதிரி : ஓப்பல் 090 3MB
வகை : உழவு
வகை : கலப்பை
விகிதம் : 80+

ஓப்பல் 090 3MB

ஓப்பல் 090 3MB முழு தகவல்கள்

ஓப்பல் 090 3MB கருவிகள்

எடை (கிலோ/பவுண்ட்) :
வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) :

Similar Implements

ஓப்பல் 090 2MB
OPAL 090 2MB
விகிதம் : 64+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 2MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
அச்சாட் 70 (9 டைன்)
ACHAT 70 (9 TINE)
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : அச்சாட் 70 (9 டைன்)
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 1 எம்பி
OPAL 090 1 MB
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 1MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4