மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ஆர்.எல்.எக்ஸ்

பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மாதிரி : ஆர்.எல்.எக்ஸ்
வகை : நில தயாரிப்பு
வகை : ரோட்டாவேட்டர்
விகிதம் : 36

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ஆர்.எல்.எக்ஸ்

Mahindra Gyrovator RLX is a rotary tiller designed to be a perfect match to the Mahindra Jivo 365 DI 4WD—a tractor which is the ‘Master of Puddling’

Mahindra Gyrovator RLX and 365 DI 4WD is the first rotary tiller and tractor combination in India equipped with the revolutionary Position-Auto Control (PAC) technology. This technology prevents the rotary tiller from getting stuck in the mud; in case the machine goes deeper than the set depth.

In case that happens, the bonnet of the rotary tiller lifts and pulls the PAC cable, which in turn pulls the tractor PAC lever and lifts the rotary tiller up to the set depth. .

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ஆர்.எல்.எக்ஸ் முழு தகவல்கள்

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ஆர்.எல்.எக்ஸ் கருவிகள்

அளவு அடி :
டிராக்டர் சக்தி தேவை (ஹெச்பி) : 36
உழவு அகலம் (மிமீ/அங்குலம்) : 1600 (mm)
கியர் பெட்டி :
பக்க பரிமாற்றம் : Side Drive- Chain Type
கத்திகளின் எண்ணிக்கை : 32
கியர் பெட்டி சுமை பாதுகாப்பு :
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 275(kg)
வேலை ஆழம் (மிமீ/அங்குல) :
ரோட்டரி ஆர்.பி.எம் :
பிளேடுகளின் வகை : J
விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை :
டிரைவ் வகை : Side drive - Chain type
மவுண்ட் வகை : Special 3-point linkage
ஆழக் கட்டுப்பாட்டு வகை : PAC
பிளேட்டின் விட்டம் : 450
ரோட்டார் தண்டு வேகம் (ஆர்/நிமிடம்) : 185 @ 540 Tractor PTO r/min

Similar Implements

Mahindra tez-e zlx+ 145 o/s*
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 145 O/S*
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 O/S*
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 145 O/s
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 O/S
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 O/s
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 165
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 165
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : ZLX+ 165
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா தேஸ்-இ ZLX+ 145 சி/மீ*
MAHINDRA TEZ-E  ZLX+ 145 C/M*
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 C/M*
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 185
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 185
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : ZLX+ 185
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா தேஸ்-இ ZLX+ 125
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 125
விகிதம் : 30-35 HP
மாதிரி : ZLX+ 125
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 145 சி/மீ
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 C/M
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 சி/மீ
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 125
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 125
விகிதம் : 30-35 HP
மாதிரி : ZLX+ 125
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா தேஸ்-இ ZLX+ 165
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 165
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : ZLX+ 165
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு

Implementபரிசளிப்பு

4