மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் WLX 1.85 மீ

பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மாதிரி : WLX 1.85 மீ
வகை : நில தயாரிப்பு
வகை : ரோட்டாவேட்டர்
விகிதம் : 40-50

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் WLX 1.85 மீ

Mahindra Gyrovator WLX is a light in weight rotary tiller designed for superior performance in wet land, for both puddling and tilling when the soil is dry.


Features:

  • Customers have the option to buy an additional rotor shaft fitted with L-shaped blades for dry tillage. This makes our rotary tiller versatile and customers do not have to buy another one for tilling when soil is dry.
  • High durability blades ensure lower maintenance costs.

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் WLX 1.85 மீ முழு தகவல்கள்

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் WLX 1.85 மீ கருவிகள்

அளவு அடி :
டிராக்டர் சக்தி தேவை (ஹெச்பி) : 40 - 50
உழவு அகலம் (மிமீ/அங்குலம்) : 2032 mm
கியர் பெட்டி :
பக்க பரிமாற்றம் :
கத்திகளின் எண்ணிக்கை : J type: 40 L type: 42
கியர் பெட்டி சுமை பாதுகாப்பு :
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 390 kg
வேலை ஆழம் (மிமீ/அங்குல) :
ரோட்டரி ஆர்.பி.எம் :
பிளேடுகளின் வகை : J | L
விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை :
வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 1734 mm

Similar Implements

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 145 O/s
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 O/S
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 O/s
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 165
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 165
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : ZLX+ 165
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 125
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 125
விகிதம் : 30-35 HP
மாதிரி : ZLX+ 125
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் WLX 2.05 மீ
MAHINDRA GYROVATOR WLX 2.05 m
விகிதம் : 50-60 HP
மாதிரி : WLX 2.05 மீ
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 185
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 185
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : ZLX+ 185
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ஆர்.எல்.எக்ஸ்
MAHINDRA GYROVATOR RLX
விகிதம் : 36 HP
மாதிரி : ஆர்.எல்.எக்ஸ்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 205
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 205
விகிதம் : 50-60 HP
மாதிரி : ZLX+ 205
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா தேஸ்-இ ZLX+ 125
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 125
விகிதம் : 30-35 HP
மாதிரி : ZLX+ 125
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 145 சி/மீ
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 C/M
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 சி/மீ
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
Mahindra tez-e zlx+ 145 o/s*
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 145 O/S*
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 O/S*
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு

Implementபரிசளிப்பு

4