மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 165

பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மாதிரி : ZLX+ 165
வகை : நில தயாரிப்பு
வகை : ரோட்டாவேட்டர்
விகிதம் : 40-45

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 165

Mahindra Gyrovator ZLX+ is a light series rotary tiller/rotavator specially designed for high performance in light and medium soils in both dry and wet soil conditions such as puddling. Mahindra Gyrovator ZLX+ 's light weight and robust design make it a complete solution for the progressive farmers tilling needs. This rotary tiller/rotavator is compatible with a wide range of tractors.


Features:

  • Enables high quality of pulverization in both, dry and wet soil conditions.
  • The larger size of the Gyrovator gearbox makes it sturdier and ensures a breakdown free operation.
  • Prevents dust from entering the bearings.
  • Ensures longer life of bearings.
  • High durability blades reduce cost of maintenance.
  • Enables faster coverage of land during tillage operations; this saves on time and allows farmers to earn more during the season.மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 165 முழு தகவல்கள்

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 165 கருவிகள்

அளவு அடி :
டிராக்டர் சக்தி தேவை (ஹெச்பி) : 40-45
உழவு அகலம் (மிமீ/அங்குலம்) : 1670 mm
கியர் பெட்டி : Multi speed
பக்க பரிமாற்றம் : Gear Drive
கத்திகளின் எண்ணிக்கை : 48
கியர் பெட்டி சுமை பாதுகாப்பு :
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 383 kg
வேலை ஆழம் (மிமீ/அங்குல) :
ரோட்டரி ஆர்.பி.எம் : 174-266
பிளேடுகளின் வகை : L/C Type
விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை :

Similar Implements

மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் WLX 1.85 மீ
MAHINDRA GYROVATOR WLX 1.85 m
விகிதம் : 40-50 HP
மாதிரி : WLX 1.85 மீ
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ஆர்.எல்.எக்ஸ்
MAHINDRA GYROVATOR RLX
விகிதம் : 36 HP
மாதிரி : ஆர்.எல்.எக்ஸ்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
Mahindra tez-e zlx+ 145 o/s*
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 145 O/S*
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 O/S*
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 125
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 125
விகிதம் : 30-35 HP
மாதிரி : ZLX+ 125
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 145 O/s
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 O/S
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 O/s
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா தேஸ்-இ ZLX+ 125
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 125
விகிதம் : 30-35 HP
மாதிரி : ZLX+ 125
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 145 சி/மீ
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 C/M
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 சி/மீ
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா தேஸ்-இ ZLX+ 145 சி/மீ*
MAHINDRA TEZ-E  ZLX+ 145 C/M*
விகிதம் : 35-40 HP
மாதிரி : ZLX+ 145 C/M*
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ 185
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 185
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : ZLX+ 185
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா தேஸ்-இ ZLX+ 185
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 185
விகிதம் : 45-50 HP
மாதிரி : ZLX+ 185
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு
மஹிந்திரா தேஸ்-இ ZLX+ 165
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 165
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : ZLX+ 165
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : நில தயாரிப்பு

Implementபரிசளிப்பு

4