மஹிந்திரா கோதுமை த்ரெஷர் (ஹராம்பா)

பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மாதிரி : கோதுமை த்ரெஷர் ஹரம்பா
வகை : இடுகை அறுவடை
வகை : எர்ஷர்
விகிதம் : 35+

மஹிந்திரா கோதுமை த்ரெஷர் (ஹராம்பா)

Wheat Thresher Haramba is mainly used to separate  grain from the straw 

It consists of a main shaft and a pedestal to offer superior performance.

It is Reliable and high in strength and offers a complete solution to all threshing requirements.

மஹிந்திரா கோதுமை த்ரெஷர் (ஹராம்பா) முழு தகவல்கள்

மஹிந்திரா கோதுமை த்ரெஷர் (ஹராம்பா) கருவிகள்

டிராக்டர் சக்தி தேவை (ஹெச்பி) : 35+
டிரம் லெங் (சி.எம்) : 91.5-94
டிரம் விட்டம் : 68.5-81
ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை : 3/4
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 1100-1400 kg
சக்கரம் : single/double
டயர் (பரிமாணங்கள்) : 6-16
திறன் (டன்/எச்) : 0.9-1.8
பயிர்களின் வகை : Wheat

Similar Implements

த்ரெஷர் (மல்டிக்ரோப்)
Thresher (Multicrop)
விகிதம் : 25-50 HP
மாதிரி : கோதுமை மல்டிக்ரோப் த்ரெஷர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
காம்பாக்ட் ரவுண்ட் பேலர் ஏபி 1000
COMPACT ROUND BALER AB 1000
விகிதம் : 35-45 HP
மாதிரி : ஏபி 1000 சுற்று பேலர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
காம்பாக்ட் ரவுண்ட் பேலர் ஏபி 1050
COMPACT ROUND BALER AB 1050
விகிதம் : 35-45 HP
மாதிரி : ஏபி 1050 சுற்று பேலர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
மல்டிக்ரோப் த்ரெஷர்
Multicrop Thresher
விகிதம் : 30-40 HP
மாதிரி : நெல் மல்டிக்ரோப்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
மக்காச்சோளம் ஷெல்லர் கம் டஹஸ்கர்
Maize Sheller Cum Dehusker
விகிதம் : 45-50 HP
மாதிரி : மக்காச்சோளம் ஷெல்லர் கம் டஹஸ்கர் லிஃப்ட் / கன்வேயருடன் / லிஃப்ட் & கன்வேயருடன்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
ஹே ரேக் FKHR-Z-510
Hay Rake FKHR-Z-510
விகிதம் : 25-35 HP
மாதிரி : FKHR-Z-510
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : இடுகை அறுவடை
மஹிந்திரா கோதுமை த்ரெர்
Mahindra Wheat Thresher
விகிதம் : 20-50 HP
மாதிரி : ஹாப்பர்/ஹாப்பர் இல்லாமல் கோதுமை த்ரெஷர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை
மினி ரவுண்ட் பேலர் எஃப்.கே.எம்.ஆர்.பி -0850
Mini Round Baler FKMRB-0850
விகிதம் : 30+ HP
மாதிரி : FKMRB-0850
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : இடுகை அறுவடை
மல்டிக்ரோப்ஸ் த்ரெஷர்
Multicrops Thresher
விகிதம் : 40-50 HP
மாதிரி : கூடை எரிச்சர்
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
வகை : இடுகை அறுவடை

Implementபரிசளிப்பு

4