செட் டிஸ்க் ஹாரோ காமோத் 12 ஐ ஏற்றியது

பிராண்ட் : கெடுட்
மாதிரி : கமோத் 12
வகை : உழவு
வகை : வட்டு ஹாரோ
விகிதம் :

செட் டிஸ்க் ஹாரோ காமோத் 12 ஐ ஏற்றியது

Khedut Mounted Offset Disc Harrow has the dual advantage of portability as well as strong design & weight. This Harrow gives outstanding result in field tillage and its sharp and strong discs invert soils and turn out stables, shurbs&loosen and aerate soil to desired depth.


செட் டிஸ்க் ஹாரோ காமோத் 12 ஐ ஏற்றியது முழு தகவல்கள்

செட் டிஸ்க் ஹாரோ காமோத் 12 ஐ ஏற்றியது கருவிகள்

வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 1420 MM
வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 1420
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 400
தாங்கும் மையங்கள் : 4

Similar Implements

காம்பாக்ட் டிஸ்க் ஹாரோ
COMPACT DISC HARROW
விகிதம் : 65-135 HP
மாதிரி : காம்பாக்ட் டிஸ்க் ஹாரோ
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
Ppoly வட்டு ஹாரோ
PPOLY DISC HARROW
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : Ppoly வட்டு ஹாரோ
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
பெர்லைட் 5-175
PERLITE 5-175
விகிதம் : 55-65 HP
மாதிரி : பெர்லைட் 5-175
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4