பினோச்சியோ 130/3

பிராண்ட் : மாஷியோ காஸ்பார்டோ
மாதிரி : பினோச்சியோ 130/3
வகை : உழவு
வகை : துணைத் தலைவர்
விகிதம் :

பினோச்சியோ 130/3

Pinocchio subsoiler is a primary soil tillage machine designed for breaking hard pan layer for better drainage and root growth. Pinocchio is characterized by a maximum working depth of 45 cm. The shanks are equipped with a safety system using share bolts, while the double rear roller can be normally adjusted using a pin system.


பினோச்சியோ 130/3 முழு தகவல்கள்

பினோச்சியோ 130/3 கருவிகள்

வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 130 CM
வேலை ஆழம் (மிமீ/அங்குல) : 45
டைன்னஸ் (என்) : 3

Similar Implements

காம்பாக்ட் டிஸ்க் ஹாரோ
COMPACT DISC HARROW
விகிதம் : 65-135 HP
மாதிரி : காம்பாக்ட் டிஸ்க் ஹாரோ
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
ஏற்றப்பட்ட வட்டு கலப்பை FKMDP - 3
Mounted Disc Plough FKMDP - 3
விகிதம் : 65-80 HP
மாதிரி : FKMDP -3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-2
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-2
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : FKHDSS-2
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-1
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-1
விகிதம் : 40-65 HP
மாதிரி : FKHDSS-1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
டிபி 400
DP 400
விகிதம் : 120-150 HP
மாதிரி : டிபி 400
பிராண்ட் : மண் மாஸ்டர்
வகை : உழவு
எம்.பி. கலப்பை
M.B. PLOUGH
விகிதம் : 60-65 HP
மாதிரி : எம்.பி. கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
டிபி 200
DP 200
விகிதம் : 50-65 HP
மாதிரி : டிபி 200
பிராண்ட் : மண் மாஸ்டர்
வகை : உழவு
ஹெவி டியூட்டி சப் மண் fkhdss-3
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-3
விகிதம் : 90-115 HP
மாதிரி : FKHDSS - 3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
துணை மண் fkss - 5
Sub Soiler FKSS - 5
விகிதம் : 100-135 HP
மாதிரி : FKSS-5
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
3 கீழ் வட்டு கலப்பை
3 BOTTOM DISC PLOUGH
விகிதம் : 65-75 HP
மாதிரி : 3 கீழ் வட்டு கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை
DISC HARROW HYDRAULIC TRAILED TYPE WITH TYRES
விகிதம் : 75-110 HP
மாதிரி : டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
துணை மண் fkss - 3
Sub Soiler FKSS - 3
விகிதம் : 80-95 HP
மாதிரி : Fkss - 3
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
டிபி 300
DP 300
விகிதம் : 70-85 HP
மாதிரி : டிபி 300
பிராண்ட் : மண் மாஸ்டர்
வகை : உழவு
துணை மண் fkss - 1
Sub Soiler FKSS - 1
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : Fkss - 1
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
Ppoly வட்டு ஹாரோ
PPOLY DISC HARROW
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : Ppoly வட்டு ஹாரோ
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4