பவர் ஹாரோ எம் 120 -300

பிராண்ட் : சக்தி
மாதிரி : எம் 120-300
வகை : உழவு
வகை : பவர் ஹாரோ
விகிதம் : 120-300

பவர் ஹாரோ எம் 120 -300

The M120 power harrow range is specific for tractors with category 2 & 3 hitch from 80 HP to 120 HP and has 2.5 m and 3 m working widths. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for very demanding soils for professional use. The M120 series can be combined with seed drills and is equipped with PTO shaft with a slip clutch.

பவர் ஹாரோ எம் 120 -300 முழு தகவல்கள்

பவர் ஹாரோ எம் 120 -300 கருவிகள்

வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 2945
கத்திகளின் எண்ணிக்கை : 24
உழவு அகலம் (மிமீ/அங்குலம்) : 1650
கியர் பெட்டி சுமை பாதுகாப்பு : SLIP CLUTCH STANDARD /AUTOMATIC TORQUE LIMITER (OPTIONAL)
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 948/2090

Similar Implements

பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP225
Power Harrow Regular SRP225
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : SRP225
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை
DISC HARROW HYDRAULIC TRAILED TYPE WITH TYRES
விகிதம் : 75-110 HP
மாதிரி : டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP300
Power Harrow Regular SRP300
விகிதம் : 90-105 HP
மாதிரி : SRP300
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
அதிவேக வட்டு ஹாரோ எஃப்.கே.எம்.டி.எச்.சி 22 -28
High Speed Disc Harrow FKMDHC 22 -28
விகிதம் : 125-150 HP
மாதிரி : FKMDHC - 22 - 28
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எம் 120-250
Power Harrow M 120-250
விகிதம் : 80-100 HP
மாதிரி : எம் 120-250
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எச் -160-400
Power Harrow H -160-400
விகிதம் : 120-170 HP
மாதிரி : H160-400
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -9
Power Harrow FKRPH-9
விகிதம் : 75-100 HP
மாதிரி : FKRPH-9
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -11
Power Harrow FKRPH-11
விகிதம் : 100-125 HP
மாதிரி : FKRPH-11
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எச் -160-300
Power Harrow H-160-300
விகிதம் : 120-170 HP
மாதிரி : H160-300
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எச் -160-350
Power Harrow H -160-350
விகிதம் : 120-170 HP
மாதிரி : H160-350
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
அல்ட்ரா சீரிஸ் ஹெவி டியூட்டி ஹைட்ராலிக் ஹாரோ எஃப்.கேஷ்தா -28 - 24
Ultra Series Heavy Duty Hydraulic Harrow FKUSHDHH -28 - 24
விகிதம் : 125-140 HP
மாதிரி : Fkushdhh - 28 - 24
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
கூடுதல் ஹெவி டியூட்டி ஹைட்ராலிக் ஹாரோ ஃப்கேத் 26 -28
Extra Heavy Duty Hydraulic Harrow FKEHDHH 26 -28
விகிதம் : 145-165 HP
மாதிரி : Fkehdhh -26 -28
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP275
Power Harrow Regular SRP275
விகிதம் : 85-100 HP
மாதிரி : SRP275
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP350
Power Harrow Regular SRP350
விகிதம் : 100-115 HP
மாதிரி : SRP350
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP250
Power Harrow Regular SRP250
விகிதம் : 80-95 HP
மாதிரி : SRP250
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
கூடுதல் ஹெவி டியூட்டி ஹைட்ராலிக் ஹாரோ ஃப்கேத் 26 -24
Extra Heavy Duty Hydraulic Harrow FKEHDHH 26 -24
விகிதம் : 125-140 HP
மாதிரி : fkehdhh - 26-24
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4