பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP200

பிராண்ட் : சக்தி
மாதிரி : SRP200
வகை : உழவு
வகை : பவர் ஹாரோ
விகிதம் : 70-85

பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP200

The SRP power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 35 HP to 115 HP and has a working width up to 3.5 meters. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for stony and demanding soils.


பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP200 முழு தகவல்கள்

பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP200 கருவிகள்

வேலை அகலம் (மிமீ/அங்குல) : 2000
கத்திகளின் எண்ணிக்கை : 16
உழவு அகலம் (மிமீ/அங்குலம்) : 1500
கியர் பெட்டி சுமை பாதுகாப்பு : SLIP CLUTCH
எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 640/1411

Similar Implements

பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -7
Power Harrow FKRPH-7
விகிதம் : 55-75 HP
மாதிரி : FKRPH-7
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP125
Power Harrow Regular SRP125
விகிதம் : 55-70 HP
மாதிரி : SRP125
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -5
Power Harrow FKRPH-5
விகிதம் : 40-45 HP
மாதிரி : FKRPH-5
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP300
Power Harrow Regular SRP300
விகிதம் : 90-105 HP
மாதிரி : SRP300
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை
DISC HARROW HYDRAULIC TRAILED TYPE WITH TYRES
விகிதம் : 75-110 HP
மாதிரி : டிஸ்க் ஹாரோ ஹைட்ராலிக் டயர்களைக் கொண்ட வகை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP250
Power Harrow Regular SRP250
விகிதம் : 80-95 HP
மாதிரி : SRP250
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
லைட் பவர் ஹாரோ எஸ்.ஆர்.பி.எல் -125
Light Power harrow  SRPL-125
விகிதம் : 50+ HP
மாதிரி : எஸ்.ஆர்.பி.எல் 125
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP150
Power Harrow Regular SRP150
விகிதம் : 60-75 HP
மாதிரி : SRP150
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP100
Power Harrow Regular SRP100
விகிதம் : 45-60 HP
மாதிரி : SRP100
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP175
Power Harrow Regular SRP175
விகிதம் : 65-80 HP
மாதிரி : SRP175
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான எஸ்ஆர்பி 75
Power Harrow Regular SRP75
விகிதம் : 35-50 HP
மாதிரி : SRP75
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP275
Power Harrow Regular SRP275
விகிதம் : 85-100 HP
மாதிரி : SRP275
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
லைட் பவர் ஹாரோ எஸ்.ஆர்.பி.எல் -150
Light Power harrow  SRPL-150
விகிதம் : 55+ HP
மாதிரி : எஸ்.ஆர்.பி.எல் 150
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -9
Power Harrow FKRPH-9
விகிதம் : 75-100 HP
மாதிரி : FKRPH-9
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எம் 120-250
Power Harrow M 120-250
விகிதம் : 80-100 HP
மாதிரி : எம் 120-250
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ எஃப்.கே.ஆர்.பி.எச் -6
Power Harrow FKRPH-6
விகிதம் : 45-60 HP
மாதிரி : FKRPH-6
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
பவர் ஹாரோ வழக்கமான SRP225
Power Harrow Regular SRP225
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : SRP225
பிராண்ட் : சக்தி
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4