மஹிந்திரா அர்ஜுன் அல்ட்ரா -1 555 டி

பிராண்ட் : மஹிந்திரா
சிலிண்டர் : 4
ஹெச்பி வகை : 50ஹெச்பி
மூடு : 8 Forward+ 2 Reverse
பிரேக்குகள் : Oil Brakes
உத்தரவு : 2000 Hour or 2 Year

மஹிந்திரா அர்ஜுன் அல்ட்ரா -1 555 டி

Mahindra Arjun ULTRA-1 555 DI has been awarded the title of power due to its power-packed functioning. This model is technologically advanced to offer high-end functioning in the field. Arjun ULTRA-1 555 DI model is one of the most demanded tractors in the Indian market because it offers a rated RPM of 2100 (r/min), 8F gears plus 2 R gears. This powerful machine comprises a durable engine, Unique KA-based technology, super smooth transmission, highly comfortable seating, supreme braking performance, affordable maintenance cost, and huge tyres for improved traction. 

With this model, you can experience high precision tractor driving experience like never before. Also, this tractor offers great compatibility with all types of agricultural implements. A few of these are Disc Plough, Rotavator, Thresher, Harrow, Seed drill, Pumping, and many more. And Arjun ULTRA-1 555 DI has excellent bold looks that draw the attention of young farmers. 

Special Features:

  • Mahindra Arjun 555 DI tractor is configured with a 4-cylinder engine (diesel) having a capacity of 3054 CC with a total output of 50 HP. With 6-spline PTO that works to provide a PTO HP output of 43 HP, and is also available in reverse RPM range of 540. 
  • This model has a wheel layout of 6 x 16/ 7.5 x 16-inches and 14.9 x 28 / 16.9 x 28-inches in the front and reverse respectively. This wheel set-up helps in carrying out the operation in the most difficult terrains. 
  • To deliver the power via its transmission that is full of partial synchromesh/ constant mesh type. This entire transmission is attached through a Double/Single clutch.
  • This model is a full-sized tractor having a wheelbase of 2125 mm. Arjun 555 DI tractor is well-equipped with all the latest features for the comfortable experience of the user. 
  • These features also include flexible seating arrangements, high-power headlamps, and a few more advanced features. It is available with an option of a power steering wheel for more comfort and high productivity in the field. Moreover, it is available with a proper toolbox for emergencies. 

Why consider buying Mahindra Arjun ULTRA-1 555 DI in India?

Tractorbird can provide you with reliable information on Mahindra Arjun ULTRA-1 555 DI in India with all benefits and areas of application. Here on the platform, you can also compare with similar tractors of other brands to make an informed decision. 

அர்ஜுன் அல்ட்ரா -1 555 டி முழு தகவல்கள்

மஹிந்திரா அர்ஜுன் அல்ட்ரா -1 555 டி இயந்திரம்

சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை : 4
ஹெச்பி வகை : 50 HP
PTO ஹெச்பி : 48 HP

ஒரே வகையான டிராக்டர்கள்

மஹிந்திரா 585 டி பவர் பிளஸ் பிபி
Mahindra 585 DI Power Plus BP
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
அர்ஜுன் 555 டி
Arjun 555 DI
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
Ad
மஹிந்திரா 415 டி
MAHINDRA 415 DI
விகிதம் : 40 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா 585 டி சர்பஞ்ச்
Mahindra 585 DI Sarpanch
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா 265 டி பவர் பிளஸ்
MAHINDRA 265 DI POWER PLUS
விகிதம் : 35 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா 575 டி
MAHINDRA 575 DI
விகிதம் : 45 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா 595 டி டர்போ
Mahindra 595 DI TURBO
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா 585 டி எக்ஸ்பி பிளஸ்
MAHINDRA 585 DI XP PLUS
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
டிஜிட்ராக் பக் 46i
Digitrac PP 46i
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
டிராக்ஸ்டார் 550
Trakstar 550
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ட்ராக்ஸ்டார்
நிலையான DI 450
Standard DI 450
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : தரநிலை
மஹிந்திரா 575 டி எக்ஸ்பி பிளஸ்
MAHINDRA 575 DI XP PLUS
விகிதம் : 47 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா 575 டி எஸ்பி பிளஸ்
MAHINDRA 575 DI SP PLUS
விகிதம் : 47 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா யுவோ 585 பாய்
MAHINDRA YUVO 585 MAT
விகிதம் : 49 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா யுவோ 475 டி
MAHINDRA YUVO 475 DI
விகிதம் : 42 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
அர்ஜுன் நோவோ 605 டி-எம்.எஸ்
ARJUN NOVO 605 DI-MS
விகிதம் : 49 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
அர்ஜுன் நோவோ 605 டி-ஐ
Arjun Novo 605 DI-i
விகிதம் : 56 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா 415 டி எக்ஸ்பி பிளஸ்
MAHINDRA 415 DI XP PLUS
விகிதம் : 42 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா
மஹிந்திரா யுவோ 415 டி
MAHINDRA YUVO 415 DI
விகிதம் : 40 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : மஹிந்திரா

கருவிகள்

பவர் டில்லர் இயக்கப்படும் விதை மற்றும் உர துரப்பணம் KAPTOSCFD 05
Power Tiller Operated Seed Cum Fertilizer Drill KAPTOSCFD  05
விகிதம் : HP
மாதிரி : Kaptoscfd 05
பிராண்ட் : கெடுட்
வகை : உழவு
வெற்றிட துல்லியமான தோட்டக்காரர் எஸ்பி 3 வரிசைகள்
VACUUM PRECISION PLANTER SP 3 ROWS
விகிதம் : HP
மாதிரி : எஸ்பி 3 வரிசைகள்
பிராண்ட் : மாஷியோ காஸ்பார்டோ
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
பிளேட் சாகுபடி
Blade Cultivator
விகிதம் : HP
மாதிரி : பிளேடு
பிராண்ட் : கேப்டன்.
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
மல்டிக்ரோப் கிரவுண்ட்நட் த்ரெஷர் இயந்திரம்
Multicrop Groundnut Thresher Machine
விகிதம் : HP
மாதிரி : நிலக்கடலை த்ரெஷர் இயந்திரம்
பிராண்ட் : கே.எஸ் அக்ரோடெக்
வகை : இடுகை அறுவடை
ரீப்பர் கார் 04
Reaper KAR 04
விகிதம் : HP
மாதிரி : கார் 04
பிராண்ட் : கெடுட்
வகை : அறுவடை
ரிட்ஜர் (இரண்டு உடல்)
Ridger (Two Body)
விகிதம் : HP
மாதிரி : இரண்டு உடல்
பிராண்ட் : கேப்டன்.
வகை : உழவு
காம்பாக்ட் மாடல் டிஸ்க் ஹாரோ (ஆட்டோ கோண சரிசெய்தல்) fkcmdhaaa -26-18
Compact Model Disc Harrow (Auto Angle Adjustment) FKCMDHAAA -26-18
விகிதம் : 60-70 HP
மாதிரி : FKCMDHAAA-26-18
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : உழவு
கே.எஸ் அக்ரோடெக் லேண்ட் லெவியர்
KS AGROTECH Land Leveler
விகிதம் : HP
மாதிரி : நில நிலை
பிராண்ட் : கே.எஸ் அக்ரோடெக்
வகை : நில தயாரிப்பு

Tractorபரிசளிப்பு

4

Reviews

Xavier Aind

Good morning sir, sir

Mohd Arif

4