మీ కోసం ఎంచుకున్న ట్రాక్టర్లు

మహీంద్రా 265 డి
Mahindra 265 DI
శక్తి : 30 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
మహీంద్రా యువో 585 మత్
MAHINDRA YUVO 585 MAT
శక్తి : 49 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
Ad
మహీంద్రా 575 డి ఎక్స్‌పి ప్లస్
MAHINDRA 575 DI XP PLUS
శక్తి : 47 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
మహీంద్రా యువో 575 డి
Mahindra Yuvo 575 DI
శక్తి : 45 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
మహీంద్రా 275 డి ఎస్పీ ప్లస్
MAHINDRA 275 DI SP PLUS
శక్తి : 37 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
అర్జున్ నోవో 605 డి-ఐ
Arjun Novo 605 DI-i
శక్తి : 56 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
అర్జున్ అల్ట్రా -1 555 డి
Arjun ULTRA-1 555 DI
శక్తి : 50 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
మహీంద్రా 575 డి ఎస్పీ ప్లస్
MAHINDRA 575 DI SP PLUS
శక్తి : 47 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
మహీంద్రా 255 డి పవర్ ప్లస్
MAHINDRA 255 DI POWER PLUS
శక్తి : 25 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
మహీంద్రా 275 డి తు ఎస్పి ప్లస్
MAHINDRA 275 DI TU SP PLUS
శక్తి : 39 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
స్వరాజ్ 724 xm
Swaraj 724 XM
శక్తి : 25 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : స్వరాజ్ ట్రాక్టర్లు
మహీంద్రా 265 డి పవర్ ప్లస్
MAHINDRA 265 DI POWER PLUS
శక్తి : 35 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
WhatsApp Icon

అనుకరణలు

రోటావేటర్
ROTAVATOR
శక్తి : 15-90 HP
లెక్కింపు : 113
రకం : పండించడం
Ad
సబ్‌సోయిలర్
SUBSOILER
శక్తి : 40-135 HP
లెక్కింపు : 1
రకం : భూమి తయారీ
మేత మొవర్
FORAGE MOWER
శక్తి :
లెక్కింపు : 1
రకం : ల్యాండ్ స్కేపింగ్
స్లాషర్
SLASHER
శక్తి : 15-90 HP
లెక్కింపు : 6
రకం : ల్యాండ్ స్కేపింగ్
టెర్రేసర్ బ్లేడ్
TERRACER BLADE
శక్తి : 35-65 HP
లెక్కింపు : 3
రకం : ల్యాండ్ స్కేపింగ్
బేసిన్ మాజీ యంత్రాన్ని తనిఖీ చేయండి
CHECK BASIN FORMER MACHINE
శక్తి :
లెక్కింపు : 1
రకం : భూమి తయారీ
ల్యాండ్ లెవెలర్
LAND LEVELLER
శక్తి : 30-60 HP
లెక్కింపు : 3
రకం : ల్యాండ్ స్కేపింగ్
సీడ్ కమ్ ఎరువులు డ్రిల్
SEED CUM FERTILIZER DRILL
శక్తి :
లెక్కింపు : 2
రకం : విత్తనాలు మరియు మార్పిడి
న్యూమాటిక్ ప్లాంటర్
Pneumatic Planter
శక్తి : 45-70 HP
లెక్కింపు : 3
రకం : విత్తనాలు మరియు తోటలు
విత్తనం మరియు ఎరువులు డ్రిల్
SEED AND FERTILIZER DRILL
శక్తి :
లెక్కింపు : 1
రకం : విత్తనాలు మరియు తోటలు
Ad