ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్న అర్జున చెట్టుకు సంబంధించిన వివరణాత్మక సమాచారం.

అర్జున చెట్టును ఔషధ వృక్షంగా పరిగణిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది అనేక ఔషధాలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ చెట్లు ఎక్కువగా నదులు మరియు వాగుల ఒడ్డున కనిపిస్తాయి. అర్జున వృక్షం పచ్చగా ఉంటుంది. అర్జున చెట్టును ఘవల్ మరియు నడిసర్జ్ వంటి అనేక ఇతర పేర్లతో పిలుస్తారు. ఈ చెట్టు ఎత్తు సుమారు 60-80 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. అర్జున చెట్టు ఎక్కువగా ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, బీహార్ మరియు అనేక ఇతర రాష్ట్రాల్లో నదుల ఒడ్డున లేదా ఎండిపోయిన నదుల దిగువన కనిపిస్తుంది.అర్జున చెట్టు ఎలా ఉంటుంది?అర్జున చెట్టు ఎత్తు చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. అర్జున చెట్టు చాలా పొడి ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది.అర్జున చెట్టును ఏ నేలలోనైనా పెంచవచ్చు. అర్జున వృక్షాన్ని అనునారిష్ట అని కూడా అంటారు. ఈ చెట్టును చాలా ఏళ్లుగా ఆయుర్వేద మందులకు ఉపయోగిస్తున్నారు. అర్జున చెట్టు పండు ఏమిటి?అర్జున చెట్టు యొక్క పండు మొదట్లో లేత తెలుపు మరియు పసుపు...