ఎయిర్ బ్లాస్ట్ స్ప్రేయర్ N160

బ్రాండ్ : జాన్ డీర్ ఇంప్లిమెంట్స్
మోడల్ : N160
రకం : పంట రక్షణ
వర్గం : స్ప్రేయర్
శక్తి :

ఎయిర్ బ్లాస్ట్ స్ప్రేయర్ N160

John Deere Air Blast Sprayer is the ideal implement for crop care. This tractor attachment is for the precision spraying of agro-chemicals onto the crops. It is best suited for Vineyards and Orchard growing crops like Grapes, Pomegranate, Apple, Chiku and Orange. This technique enhances yield and improves the quality of the produce. It is most compatible with John Deere 3000 Series Tractors.


Look Out For:

Precision spraying that lowers the overall expenses on Pesticides & Fungicides

Intensive crop care for high value crops

Higher durability & reliability.

ఎయిర్ బ్లాస్ట్ స్ప్రేయర్ N160 పూర్తి వివరాలు

ఎయిర్ బ్లాస్ట్ స్ప్రేయర్ N160 పనిముట్లు

ట్యాంక్ సామర్థ్యం : 600L
ఆందోళనదారు ప్రవాహం రేటు 495 : Flow Rate 495LPM
Chహ : MS frame with Epoxy Painted
ఉపకరణాలు : Alerion, G-Spray tech App

Similar Implements

ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKFS-500
Fertilizer Spreader FKFS-500
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKFS - 500
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKSF-250
Fertilizer Spreader FKSF-250
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKSF- 250
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKFS - 180
Fertilizer Spreader FKFS - 180
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKFS - 180
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
బూమ్ స్ప్రేయర్ FKTMS - 550
Boom Sprayer FKTMS - 550
శక్తి : 50-70 HP
మోడల్ : FKTMS-550
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
బూమ్ స్ప్రేయర్ FKTMS - 1100
Boom Sprayer FKTMS - 1100
శక్తి : 75-90 HP
మోడల్ : FKTMS- 1100
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKFS - 400
Fertilizer Spreader FKFS - 400
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKFS - 400
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ

Implement

4