డిస్క్ హారో హైడ్రాలిక్ టైర్లతో వెనుకంజలో ఉన్న రకం

బ్రాండ్ : సోనాలికా
మోడల్ : డిస్క్ హారో హైడ్రాలిక్ టైర్లతో వెనుకంజలో ఉన్న రకం
రకం : పండించడం
వర్గం : పవర్ హారో
శక్తి : 75-110

డిస్క్ హారో హైడ్రాలిక్ టైర్లతో వెనుకంజలో ఉన్న రకం

డిస్క్ హారో హైడ్రాలిక్ టైర్లతో వెనుకంజలో ఉన్న రకం పూర్తి వివరాలు

డిస్క్ హారో హైడ్రాలిక్ టైర్లతో వెనుకంజలో ఉన్న రకం పనిముట్లు

పని వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) :
బ్లేడ్ల సంఖ్య :

Similar Implements

పవర్ హారో FKRPH-7
Power Harrow FKRPH-7
శక్తి : 55-75 HP
మోడల్ : FKRPH-7
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP250
Power Harrow Regular SRP250
శక్తి : 80-95 HP
మోడల్ : SRP250
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP200
Power Harrow Regular SRP200
శక్తి : 70-85 HP
మోడల్ : SRP200
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP175
Power Harrow Regular SRP175
శక్తి : 65-80 HP
మోడల్ : SRP175
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP100
Power Harrow Regular SRP100
శక్తి : 45-60 HP
మోడల్ : SRP100
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP125
Power Harrow Regular SRP125
శక్తి : 55-70 HP
మోడల్ : SRP125
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP225
Power Harrow Regular SRP225
శక్తి : 75-90 HP
మోడల్ : SRP225
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP75
Power Harrow Regular SRP75
శక్తి : 35-50 HP
మోడల్ : SRP75
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
లైట్ పవర్ హారో SRPL-150
Light Power harrow  SRPL-150
శక్తి : 55+ HP
మోడల్ : SRPL 150
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP150
Power Harrow Regular SRP150
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : SRP150
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో M 120-250
Power Harrow M 120-250
శక్తి : 80-100 HP
మోడల్ : M 120-250
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-5
Power Harrow FKRPH-5
శక్తి : 40-45 HP
మోడల్ : FKRPH-5
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
లైట్ పవర్ హారో SRPL-125
Light Power harrow  SRPL-125
శక్తి : 50+ HP
మోడల్ : SRPL 125
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP275
Power Harrow Regular SRP275
శక్తి : 85-100 HP
మోడల్ : SRP275
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-9
Power Harrow FKRPH-9
శక్తి : 75-100 HP
మోడల్ : FKRPH-9
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP300
Power Harrow Regular SRP300
శక్తి : 90-105 HP
మోడల్ : SRP300
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-6
Power Harrow FKRPH-6
శక్తి : 45-60 HP
మోడల్ : FKRPH-6
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం

Implement

4