డిస్క్ హారో మౌంటెడ్-హెవీ డ్యూటీ LDHHM9

బ్రాండ్ : ల్యాండ్ఫోర్స్
మోడల్ : హెవీ డ్యూటీ ldhhm9
రకం : పండించడం
వర్గం : డిస్క్ హారో
శక్తి :

డిస్క్ హారో మౌంటెడ్-హెవీ డ్యూటీ LDHHM9

Landforce Mounted Disc Harrow is used for cultivation of stubble and fallow soil, loosen of soil, breaking of soil and making of seed bed.


డిస్క్ హారో మౌంటెడ్-హెవీ డ్యూటీ LDHHM9 పూర్తి వివరాలు

Similar Implements

పిపోలీ డిస్క్ హారో
PPOLY DISC HARROW
శక్తి : 75-90 HP
మోడల్ : పిపోలీ డిస్క్ హారో
బ్రాండ్ : సోనాలికా
రకం : పండించడం
కాంపాక్ట్ డిస్క్ హారో
COMPACT DISC HARROW
శక్తి : 65-135 HP
మోడల్ : కాంపాక్ట్ డిస్క్ హారో
బ్రాండ్ : సోనాలికా
రకం : పండించడం
పెర్లైట్ 5-175
PERLITE 5-175
శక్తి : 55-65 HP
మోడల్ : పెర్లైట్ 5-175
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం

Implement

4