డిస్క్ హారో హెవీ డ్యూటీ ldhht9

బ్రాండ్ : ల్యాండ్ఫోర్స్
మోడల్ : Ldhht9
రకం : పండించడం
వర్గం : పవర్ హారో
శక్తి :

డిస్క్ హారో హెవీ డ్యూటీ ldhht9

Landforce Disc Harrow Trailed designed by us are just more than perfect to work in the toughest working conditions. It is used in the most efficient w


డిస్క్ హారో హెవీ డ్యూటీ ldhht9 పూర్తి వివరాలు

డిస్క్ హారో హెవీ డ్యూటీ ldhht9 పనిముట్లు

బరువు (kg/పౌండ్లు : 1070 KG
డిస్క్ పరిమాణం : 660 X 6 MM
ఇరుసు రకం : 38 MM SQUARE ROD
దూరం B/W డిస్క్ : 228 MM

Similar Implements

పవర్ హారో FKRPH-5
Power Harrow FKRPH-5
శక్తి : 40-45 HP
మోడల్ : FKRPH-5
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-11
Power Harrow FKRPH-11
శక్తి : 100-125 HP
మోడల్ : FKRPH-11
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-6
Power Harrow FKRPH-6
శక్తి : 45-60 HP
మోడల్ : FKRPH-6
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-7
Power Harrow FKRPH-7
శక్తి : 55-75 HP
మోడల్ : FKRPH-7
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో M 120 -300
Power Harrow M 120 -300
శక్తి : 120-300 HP
మోడల్ : M 120-300
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP125
Power Harrow Regular SRP125
శక్తి : 55-70 HP
మోడల్ : SRP125
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP100
Power Harrow Regular SRP100
శక్తి : 45-60 HP
మోడల్ : SRP100
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో M 120-250
Power Harrow M 120-250
శక్తి : 80-100 HP
మోడల్ : M 120-250
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-9
Power Harrow FKRPH-9
శక్తి : 75-100 HP
మోడల్ : FKRPH-9
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో మడత ఎంపి 250-600
Power Harrow Folding MP 250-600
శక్తి : 180-250 HP
మోడల్ : ఎంపి 250-600
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో మడత ఎంపి 250-500
Power Harrow Folding MP 250-500
శక్తి : 160-220 HP
మోడల్ : ఎంపి 250-500
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
డిస్క్ హారో హైడ్రాలిక్ టైర్లతో వెనుకంజలో ఉన్న రకం
DISC HARROW HYDRAULIC TRAILED TYPE WITH TYRES
శక్తి : 75-110 HP
మోడల్ : డిస్క్ హారో హైడ్రాలిక్ టైర్లతో వెనుకంజలో ఉన్న రకం
బ్రాండ్ : సోనాలికా
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP75
Power Harrow Regular SRP75
శక్తి : 35-50 HP
మోడల్ : SRP75
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP150
Power Harrow Regular SRP150
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : SRP150
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం

Implement

4