రోలర్ FKDRR-1 తో డిస్క్ రిడ్జర్

బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
మోడల్ : FKDRR-1
రకం : పండించడం
వర్గం : డిస్క్ రిడ్జర్
శక్తి : 50-75

రోలర్ FKDRR-1 తో డిస్క్ రిడ్జర్

MAIN FEATURES

 

  • It is well designed to produce ridge type seed beds with maximum width of 1500 mm each.
  • Available in one row & two row ridged type seed bed maker with 2-discs & 4-discs respectively.
  • Heavy duty box type frame capable of operating in tougher conditions.
  • High quality boron steel disc with 48-52 HRC hardness.
  • Width & height of ridge type seed bed can be controlled with the help of disc adjustment & roller height adjustment respectively.

రోలర్ FKDRR-1 తో డిస్క్ రిడ్జర్ పూర్తి వివరాలు

రోలర్ FKDRR-1 తో డిస్క్ రిడ్జర్ పనిముట్లు

ఇరుసు రకం : SPINDLE
డిస్క్ రకం : PLAIN DISC
బేరింగ్ హబ్స్ : 2
డిస్క్ వ్యాసం : 660/26 X 6 MM (T)

Similar Implements

టైన్ రిడ్జర్ fktrt-4
Tyne Ridger FKTRT-4
శక్తి : 60-80 HP
మోడల్ : FKTRT-4
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (9 టైన్)
ACHAT 70 (9 TINE)
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (9 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (7 టైన్)
ACHAT 70 (7 TINE)
శక్తి : 50-65 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (7 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
డిస్క్ రిడ్జర్ (లైట్ డ్యూటీ) FKDRL -1
Disc Ridger (Light Duty) FKDRL -1
శక్తి : 35-45 HP
మోడల్ : FKDRL-1
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
టైన్ రిడ్జర్ fktrt-3
Tyne Ridger FKTRT-3
శక్తి : 40-55 HP
మోడల్ : FKTRT-3
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం

Implement

4