హెవీ డ్యూటీ సబ్ సాయిలర్ FKHDSS-3

బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
మోడల్ : FKHDSS - 3
రకం : పండించడం
వర్గం : సబ్‌సోయిలర్
శక్తి : 90-115

హెవీ డ్యూటీ సబ్ సాయిలర్ FKHDSS-3

MAIN FEATURES

 

  • The sub soilers are deep tillage implements specially designed for breaking up hard pan layers and loosening the subsoil allowing better drainage, root growth and mineral osmosis.
  • It can be safely used for heavy duty applications, as the shear bolt arrangement protects the implement from getting damaged due to hidden obstacles like underground stones & roots.
  • It increases soil turnover by reaching deeper organic matter layers.
  • High quality wear-resistant steel used for the shovel, which gives it a long life in the toughest conditions.
  • The heavy duty pointed chisel shatters the soil well below the surface, thus increasing the water holding capacity.
  • Specially designed tyne is capable of penetrating up to 700 mm deep
  • Tyne edge to reduce wear & tear of tyne

హెవీ డ్యూటీ సబ్ సాయిలర్ FKHDSS-3 పూర్తి వివరాలు

హెవీ డ్యూటీ సబ్ సాయిలర్ FKHDSS-3 పనిముట్లు

టైన్స్ సంఖ్య : 3
పని లోతు (మిమీ/అంగుళం) : 700/28
క్రాంబ్లర్‌తో బరువు (kg .lbs.approx) : 520/1147

Similar Implements

హెవీ డ్యూటీ సబ్ సాయిలర్ FKHDSS-1
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-1
శక్తి : 40-65 HP
మోడల్ : FKHDSS-1
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
హెవీ డ్యూటీ సబ్ సాయిలర్ FKHDSS-2
Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-2
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : FKHDSS-2
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (6 టైన్)
ACHAT 70 (6 TINE)
శక్తి : 40-55 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (6 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
మల్టీ రో టిల్లర్ FKMRDCT-13
Multi Row Tiller FKMRDCT-13
శక్తి : 65-120 HP
మోడల్ : FKMRDCT -13
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
ఉప మట్టి fkss - 5
Sub Soiler FKSS - 5
శక్తి : 100-135 HP
మోడల్ : FKSS-5
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
ఉప మట్టి fkss - 1
Sub Soiler FKSS - 1
శక్తి : 40-55 HP
మోడల్ : Fkss - 1
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (7 టైన్)
ACHAT 70 (7 TINE)
శక్తి : 50-65 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (7 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (9 టైన్)
ACHAT 70 (9 TINE)
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (9 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
ఉప మట్టి fkss - 3
Sub Soiler FKSS - 3
శక్తి : 80-95 HP
మోడల్ : Fkss - 3
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం

Implement

4