మీడియం డ్యూటీ టిల్లర్ (యుఎస్ఎ) fkslousa-5

బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
మోడల్ : Fkslousa-5
రకం : పండించడం
వర్గం : సాగు
శక్తి : 15-30

మీడియం డ్యూటీ టిల్లర్ (యుఎస్ఎ) fkslousa-5

MAIN FEATURES

 

  •  Suitable for use in stone and root obstructed soil.
  •  Suitable for light and medium soil conditions.
  •  Used for loosening and aerating soil to a depth of 9.
  •  Prepares seed beds quickly and economically.
  •  When one tyne strikes a hidden object, the others continue to work at the correct depth.
  •  Spring loaded assemblies derive their strength from heavy-duty angles, which once fixed to the immensely strong main frame cannot move or strain out of position

మీడియం డ్యూటీ టిల్లర్ (యుఎస్ఎ) fkslousa-5 పూర్తి వివరాలు

మీడియం డ్యూటీ టిల్లర్ (యుఎస్ఎ) fkslousa-5 పనిముట్లు

మి.మీ : 1270/50
బరువు (kg/పౌండ్లు : 118/260
టైన్స్ : 65/2.5 X 10 MM (T) FORGED
మొత్తం వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) : 914/36

Similar Implements

అచత్ 70 (6 టైన్)
ACHAT 70 (6 TINE)
శక్తి : 40-55 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (6 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
మల్టీ రో టిల్లర్ FKMRDCT-13
Multi Row Tiller FKMRDCT-13
శక్తి : 65-120 HP
మోడల్ : FKMRDCT -13
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (9 టైన్)
ACHAT 70 (9 TINE)
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (9 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
మినీ సిరీస్ FKRTMSG - 080
MINI SERIES FKRTMSG - 080
శక్తి : 15-20 HP
మోడల్ : FKRTMSG-080
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
బెరి టిల్లర్ fkslob-9
Beri Tiller FKSLOB-9
శక్తి : 25-35 HP
మోడల్ : Fkslob-9
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
హాబీ సిరీస్ FKRTMSG-80
Hobby Series FKRTMSG-80
శక్తి : 15-20 HP
మోడల్ : FKRTMSG - 80
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
మీడియం డ్యూటీ టిల్లర్ (యుఎస్ఎ) fkslousa-7
Medium Duty Tiller (USA) FKSLOUSA-7
శక్తి : 30-35 HP
మోడల్ : Fkslousa-7
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం

Implement

4