ఉప మట్టి fkss - 5

బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
మోడల్ : FKSS-5
రకం : పండించడం
వర్గం : సబ్‌సోయిలర్
శక్తి : 100-135

ఉప మట్టి fkss - 5

MAIN FEATURES • The sub soiler are deep tillage implements specially designed for breaking up hard pan layers and loosening the subsoil allowing better drainage, root growth and mineral osmosis.
 •  Optional wide range of roller/ crumbler available, which helps in breaking bigger lumps to smaller clods. Also it helps in depth control and steady run of the sub soiler.
 •  Adjustable depth & width of ploughing available for 2, 3 & 5 arm sub-soiler.
 •  Optional pipe layer attachment available for 1 arm sub soiler.
 •  Depth can be adjusted by top links.
 •  It can plough up to 550 mm deep
 •  The heavy duty pointed chisel
 •  Optional crumbler available in 3 & 5 arm sub soiler
 •  Shear bolt protection available in 5 arm sub soiler

         ఉప మట్టి fkss - 5 పూర్తి వివరాలు

         ఉప మట్టి fkss - 5 పనిముట్లు

         పండించే వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) : 1810/71
         టైన్స్ సంఖ్య : 5
         పని లోతు (మిమీ/అంగుళం) : 550/22
         క్రాంబ్లర్‌తో బరువు (kg .lbs.approx) : 790/1709

         Similar Implements

         అచత్ 70 (6 టైన్)
         ACHAT 70 (6 TINE)
         శక్తి : 40-55 HP
         మోడల్ : అచత్ 70 (6 టైన్)
         బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
         రకం : పండించడం
         ఉప మట్టి fkss - 1
         Sub Soiler FKSS - 1
         శక్తి : 40-55 HP
         మోడల్ : Fkss - 1
         బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
         రకం : పండించడం
         హెవీ డ్యూటీ సబ్ సాయిలర్ FKHDSS-1
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-1
         శక్తి : 40-65 HP
         మోడల్ : FKHDSS-1
         బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
         రకం : పండించడం
         మల్టీ రో టిల్లర్ FKMRDCT-13
         Multi Row Tiller FKMRDCT-13
         శక్తి : 65-120 HP
         మోడల్ : FKMRDCT -13
         బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
         రకం : పండించడం
         హెవీ డ్యూటీ సబ్ సాయిలర్ FKHDSS-3
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-3
         శక్తి : 90-115 HP
         మోడల్ : FKHDSS - 3
         బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
         రకం : పండించడం
         ఉప మట్టి fkss - 3
         Sub Soiler FKSS - 3
         శక్తి : 80-95 HP
         మోడల్ : Fkss - 3
         బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
         రకం : పండించడం
         అచత్ 70 (9 టైన్)
         ACHAT 70 (9 TINE)
         శక్తి : 60-75 HP
         మోడల్ : అచత్ 70 (9 టైన్)
         బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
         రకం : పండించడం
         అచత్ 70 (7 టైన్)
         ACHAT 70 (7 TINE)
         శక్తి : 50-65 HP
         మోడల్ : అచత్ 70 (7 టైన్)
         బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
         రకం : పండించడం
         హెవీ డ్యూటీ సబ్ సాయిలర్ FKHDSS-2
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-2
         శక్తి : 60-75 HP
         మోడల్ : FKHDSS-2
         బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
         రకం : పండించడం

         Implement

         4