టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-9ton

బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
మోడల్ : Fkat2wt-e-9ton
రకం : లాగడం
వర్గం : ట్రైలర్
శక్తి : 70-90

టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-9ton

MAIN FEATURES  • Flexibility of loading/unloading goods/ materials like farm produce by simply tipping them which saves overall operating cost of transportation.
  •  High grade hub, axle, bearings & tipping mechanism enhance life of the trailer (durability & reliability).
  •  Easily transportable as it gets easily attached/ mounted.
  •  Well designed for towing and loading stability.
  •  Wide tubeless tyres.

టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-9ton పూర్తి వివరాలు

టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-9ton పనిముట్లు

ప్రధాన చట్రం (మిమీ/అంగుళం) : 200/7.9'' X 75/3''
బరువు (kg/పౌండ్లు : 1553/3424
ఫ్లోర్ షీట్ : 4
హైడ్రాలిక్ జాక్ : 15
టైర్లు : 7.50X16,9.00X 16,12.5/80-15.3&400/60-15.5 (14TO18PR)

Similar Implements

3 వే టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-3ton
3 Way Tipping Trailer FKAT2WT-E-3TON
శక్తి : 30-50 HP
మోడల్ : Fkat2wt-e-3ton
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
3 వే టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-9ton
3 Way Tipping Trailer FKAT2WT-E-9TON
శక్తి : 70-90 HP
మోడల్ : Fkat2wt-e-9ton
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
వాటర్ బౌసర్ / ట్యాంకర్ FKWT-3000L
Water Bowser / Tanker  FKWT-3000L
శక్తి : 40-55 HP
మోడల్ : FKWT-3000L
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-3ton
Tipping Trailer FKAT2WT-E-3TON
శక్తి : 35-50 HP
మోడల్ : Fkat2wt-e-3ton
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
నాన్ టిప్పింగ్ ట్రైలర్ FKAT4WNT-E-9T
Non Tipping Trailer FKAT4WNT-E-9T
శక్తి : 70-90 HP
మోడల్ : Fkat4wnt-e-9t
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
3 వే టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-5ton
3 Way Tipping Trailer FKAT2WT-E-5TON
శక్తి : 50-70 HP
మోడల్ : Fkat2wt-e-5ton
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-5ton
Tipping Trailer FKAT2WT-E-5TON
శక్తి : 50-70 HP
మోడల్ : Fkat2wt-e-5ton
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
నాన్ టిప్పింగ్ ట్రైలర్ FKAT4WNT-E-5T
Non Tipping Trailer FKAT4WNT-E-5T
శక్తి : 50-70 HP
మోడల్ : Fkat4wnt-e-5t
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-2ton
Tipping Trailer FKAT2WT-E-2TON
శక్తి : 20-35 HP
మోడల్ : Fkat2wt-e-2ton
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
వాటర్ బౌసర్ / ట్యాంకర్ FKWT-4000L
Water Bowser / Tanker  FKWT-4000L
శక్తి : 50-75 HP
మోడల్ : FKWT-4000L
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
టిప్పింగ్ ట్రైలర్ fkat2wt-e-10ton
Tipping Trailer FKAT2WT-E-10TON
శక్తి : 90-120 HP
మోడల్ : Fkat2wt-e-10ton
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం
వాటర్ బౌసర్ / ట్యాంకర్ FKWT-5000L
Water Bowser / Tanker  FKWT-5000L
శక్తి : 75-95 HP
మోడల్ : FKWT-5000L
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : లాగడం

Implement

4