టైన్ రిడ్జర్ fktrt-4

బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
మోడల్ : FKTRT-4
రకం : పండించడం
వర్గం : డిస్క్ రిడ్జర్
శక్తి : 60-80

టైన్ రిడ్జర్ fktrt-4


MAIN FEATURES


  • Depth of the ridger could be adjusted with 3 point linkage /optional side tyres.
  • It is mostly used for making ridges for plantation of vegetable, sugarcane etc.
  • It has heavy duty box type frame.
  • It can produce ridge with maximum width of 900 mm.

టైన్ రిడ్జర్ fktrt-4 పూర్తి వివరాలు

టైన్ రిడ్జర్ fktrt-4 పనిముట్లు

టైర్ల సంఖ్య : 2
టైన్ నుండి టైన్ దూరం (mm / inch సర్దుబాటు) : 1000/39.4
టైర్‌తో బరువు (kg/lbs.approx) : 345/760.6

Similar Implements

అచత్ 70 (6 టైన్)
ACHAT 70 (6 TINE)
శక్తి : 40-55 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (6 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
రోలర్ FKDRR-1 తో డిస్క్ రిడ్జర్
Disc Ridger with Roller  FKDRR-1
శక్తి : 50-75 HP
మోడల్ : FKDRR-1
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
మౌంటెడ్ డిస్క్ ప్లోవ్ FKMDP - 3
Mounted Disc Plough FKMDP - 3
శక్తి : 65-80 HP
మోడల్ : FKMDP -3
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (7 టైన్)
ACHAT 70 (7 TINE)
శక్తి : 50-65 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (7 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
టైన్ రిడ్జర్ fktrt-3
Tyne Ridger FKTRT-3
శక్తి : 40-55 HP
మోడల్ : FKTRT-3
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (9 టైన్)
ACHAT 70 (9 TINE)
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (9 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
డిస్క్ రిడ్జర్ (లైట్ డ్యూటీ) FKDRL -1
Disc Ridger (Light Duty) FKDRL -1
శక్తి : 35-45 HP
మోడల్ : FKDRL-1
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం

Implement

4