ఫ్యూచురా అవంత్ 600

బ్రాండ్ : మాస్చియో గ్యాస్పార్డో
మోడల్ : ఫ్యూచురా అవంత్ 600
రకం : పంట రక్షణ
వర్గం : పొగమంచు బ్లోవర్
శక్తి :

ఫ్యూచురా అవంత్ 600

Futura Avant is a professional, sturdy and reliable mist blower. With a tank of 600 liters is able to satisfy all farmers requirement in orchard fields and vineyards.


ఫ్యూచురా అవంత్ 600 పూర్తి వివరాలు

ఫ్యూచురా అవంత్ 600 పనిముట్లు

ట్యాంక్ సామర్థ్యం : 650
అభిమాని వ్యాసం : 700
పంప్ ప్రవాహం (l/min) : 90
పంప్ ప్రెజర్ (బార్) : 50

Similar Implements

ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKSF-250
Fertilizer Spreader FKSF-250
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKSF- 250
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
బూమ్ స్ప్రేయర్ FKTMS - 1100
Boom Sprayer FKTMS - 1100
శక్తి : 75-90 HP
మోడల్ : FKTMS- 1100
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
బూమ్ స్ప్రేయర్ FKTMS - 550
Boom Sprayer FKTMS - 550
శక్తి : 50-70 HP
మోడల్ : FKTMS-550
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKFS - 400
Fertilizer Spreader FKFS - 400
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKFS - 400
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKFS - 180
Fertilizer Spreader FKFS - 180
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKFS - 180
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKFS-500
Fertilizer Spreader FKFS-500
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKFS - 500
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ

Implement

4