జియోవ్ 600

బ్రాండ్ : మాస్చియో గ్యాస్పార్డో
మోడల్ : జియోవ్ 600
రకం : పంట రక్షణ
వర్గం : స్ప్రేయర్
శక్తి :

జియోవ్ 600

Farmers who needs a reliable machine for crop protection will find in GIOVE the solution. Suitable for weeds control or pesticide application this machine is available with different booms from 12 meters up to 15 meters.


జియోవ్ 600 పూర్తి వివరాలు

జియోవ్ 600 పనిముట్లు

ట్యాంక్ సామర్థ్యం : 650 LTR
బూమ్ వెడల్పు : 12-15 MTR
బూమ్ లిఫ్టింగ్ : 1000 MM
బూమ్ విభాగం : 5

Similar Implements

ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKFS - 180
Fertilizer Spreader FKFS - 180
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKFS - 180
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKFS-500
Fertilizer Spreader FKFS-500
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKFS - 500
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKFS - 400
Fertilizer Spreader FKFS - 400
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKFS - 400
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
ఎరువులు స్ప్రెడర్ FKSF-250
Fertilizer Spreader FKSF-250
శక్తి : 20 HP
మోడల్ : FKSF- 250
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
బూమ్ స్ప్రేయర్ FKTMS - 1100
Boom Sprayer FKTMS - 1100
శక్తి : 75-90 HP
మోడల్ : FKTMS- 1100
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ
బూమ్ స్ప్రేయర్ FKTMS - 550
Boom Sprayer FKTMS - 550
శక్తి : 50-70 HP
మోడల్ : FKTMS-550
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పంట రక్షణ

Implement

4