ఒపాల్ 090 3MB

బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
మోడల్ : ఒపాల్ 090 3MB
రకం : పండించడం
వర్గం : నాగలి
శక్తి : 80+

ఒపాల్ 090 3MB

ఒపాల్ 090 3MB పూర్తి వివరాలు

ఒపాల్ 090 3MB పనిముట్లు

బరువు (kg/పౌండ్లు :
పని వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) :

Similar Implements

ఒపాల్ 090 1 MB
OPAL 090 1 MB
శక్తి : 40+ HP
మోడల్ : ఒపాల్ 090 1MB
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
ఒపాల్ 090 2MB
OPAL 090 2MB
శక్తి : 64+ HP
మోడల్ : ఒపాల్ 090 2MB
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (9 టైన్)
ACHAT 70 (9 TINE)
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (9 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం

Implement

4