మహీంద్రా గైరోవేటర్ RLX

బ్రాండ్ : మహీంద్రా
మోడల్ : RLX
రకం : భూమి తయారీ
వర్గం : రోటావేటర్
శక్తి : 36

మహీంద్రా గైరోవేటర్ RLX

Mahindra Gyrovator RLX is a rotary tiller designed to be a perfect match to the Mahindra Jivo 365 DI 4WD—a tractor which is the ‘Master of Puddling’

Mahindra Gyrovator RLX and 365 DI 4WD is the first rotary tiller and tractor combination in India equipped with the revolutionary Position-Auto Control (PAC) technology. This technology prevents the rotary tiller from getting stuck in the mud; in case the machine goes deeper than the set depth.

In case that happens, the bonnet of the rotary tiller lifts and pulls the PAC cable, which in turn pulls the tractor PAC lever and lifts the rotary tiller up to the set depth. .

మహీంద్రా గైరోవేటర్ RLX పూర్తి వివరాలు

మహీంద్రా గైరోవేటర్ RLX పనిముట్లు

సైజు అడుగులు :
ట్రాక్టర్ పవర్ అవసరం (HP) : 36
పండించే వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) : 1600 (mm)
గేర్ బాక్స్ :
సైడ్ ట్రాన్స్మిషన్ : Side Drive- Chain Type
బ్లేడ్ల సంఖ్య : 32
గేర్ బాక్స్ ఓవర్లోడ్ రక్షణ :
బరువు (kg/పౌండ్లు : 275(kg)
పని లోతు (మిమీ/అంగుళం) :
రోటరీ RPM :
బ్లేడ్ల రకం : J
అంచుల సంఖ్య :
డ్రైవ్ రకం : Side drive - Chain type
మౌంట్ రకం : Special 3-point linkage
లోతు నియంత్రణ రకం : PAC
బ్లేడ్ యొక్క వ్యాసం : 450
రోటర్ షాఫ్ట్ వేగం (r/min) : 185 @ 540 Tractor PTO r/min

Similar Implements

మహీంద్రా తేజ్-ఇ ZLX+ 165
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 165
శక్తి : 40-45 HP
మోడల్ : ZLX+ 165
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 165
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 165
శక్తి : 40-45 HP
మోడల్ : ZLX+ 165
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 125
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 125
శక్తి : 30-35 HP
మోడల్ : ZLX+ 125
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 145 C/m
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 C/M
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : ZLX+ 145 C/m
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 145 O/S
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 O/S
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : Zlx+ 145 o/s
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా తేజ్-ఇ ZLX+ 125
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 125
శక్తి : 30-35 HP
మోడల్ : ZLX+ 125
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా తేజ్-ఇ Zlx+ 145 o/s*
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 145 O/S*
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : Zlx+ 145 o/s*
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా తేజ్-ఇ ZLX+ 145 C/M*
MAHINDRA TEZ-E  ZLX+ 145 C/M*
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : Zlx+ 145 c/m*
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 185
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 185
శక్తి : 40-45 HP
మోడల్ : ZLX+ 185
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ

Implement

4