మహీంద్రా గైరోవేటర్ WLX 1.85 M.

బ్రాండ్ : మహీంద్రా
మోడల్ : WLX 1.85 మీ
రకం : భూమి తయారీ
వర్గం : రోటావేటర్
శక్తి : 40-50

మహీంద్రా గైరోవేటర్ WLX 1.85 M.

Mahindra Gyrovator WLX is a light in weight rotary tiller designed for superior performance in wet land, for both puddling and tilling when the soil is dry.


Features:

  • Customers have the option to buy an additional rotor shaft fitted with L-shaped blades for dry tillage. This makes our rotary tiller versatile and customers do not have to buy another one for tilling when soil is dry.
  • High durability blades ensure lower maintenance costs.

మహీంద్రా గైరోవేటర్ WLX 1.85 M. పూర్తి వివరాలు

మహీంద్రా గైరోవేటర్ WLX 1.85 M. పనిముట్లు

సైజు అడుగులు :
ట్రాక్టర్ పవర్ అవసరం (HP) : 40 - 50
పండించే వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) : 2032 mm
గేర్ బాక్స్ :
సైడ్ ట్రాన్స్మిషన్ :
బ్లేడ్ల సంఖ్య : J type: 40 L type: 42
గేర్ బాక్స్ ఓవర్లోడ్ రక్షణ :
బరువు (kg/పౌండ్లు : 390 kg
పని లోతు (మిమీ/అంగుళం) :
రోటరీ RPM :
బ్లేడ్ల రకం : J | L
అంచుల సంఖ్య :
పని వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) : 1734 mm

Similar Implements

మహీంద్రా గైరోవేటర్ RLX
MAHINDRA GYROVATOR RLX
శక్తి : 36 HP
మోడల్ : RLX
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా తేజ్-ఇ ZLX+ 125
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 125
శక్తి : 30-35 HP
మోడల్ : ZLX+ 125
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 185
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 185
శక్తి : 40-45 HP
మోడల్ : ZLX+ 185
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా తేజ్-ఇ Zlx+ 145 o/s*
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 145 O/S*
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : Zlx+ 145 o/s*
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 145 C/m
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 C/M
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : ZLX+ 145 C/m
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 165
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 165
శక్తి : 40-45 HP
మోడల్ : ZLX+ 165
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 205
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 205
శక్తి : 50-60 HP
మోడల్ : ZLX+ 205
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 125
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 125
శక్తి : 30-35 HP
మోడల్ : ZLX+ 125
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 145 O/S
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 O/S
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : Zlx+ 145 o/s
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ WLX 2.05 మీ.
MAHINDRA GYROVATOR WLX 2.05 m
శక్తి : 50-60 HP
మోడల్ : WLX 2.05 మీ
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ

Implement

4