మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 185

బ్రాండ్ : మహీంద్రా
మోడల్ : ZLX+ 185
రకం : భూమి తయారీ
వర్గం : రోటావేటర్
శక్తి : 40-45

మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 185

Mahindra Gyrovator ZLX+ is a light series rotary tiller/rotavator specially designed for high performance in light and medium soils in both dry and wet soil conditions such as puddling. Mahindra Gyrovator ZLX+ 's light weight and robust design make it a complete solution for the progressive farmers tilling needs. This rotary tiller/rotavator is compatible with a wide range of tractors.


Features:

  • Enables high quality of pulverization in both, dry and wet soil conditions.
  • The larger size of the Gyrovator gearbox makes it sturdier and ensures a breakdown free operation.
  • Prevents dust from entering the bearings.
  • Ensures longer life of bearings.
  • High durability blades reduce cost of maintenance.
  • Enables faster coverage of land during tillage operations; this saves on time and allows farmers to earn more during the season.మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 185 పూర్తి వివరాలు

మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 185 పనిముట్లు

సైజు అడుగులు :
ట్రాక్టర్ పవర్ అవసరం (HP) : 40-45
పండించే వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) : 1870 mm
గేర్ బాక్స్ : Multi speed
సైడ్ ట్రాన్స్మిషన్ : Gear Drive
బ్లేడ్ల సంఖ్య : 54
గేర్ బాక్స్ ఓవర్లోడ్ రక్షణ :
బరువు (kg/పౌండ్లు : 402 kg
పని లోతు (మిమీ/అంగుళం) :
రోటరీ RPM : 174-266
బ్లేడ్ల రకం : L/C
అంచుల సంఖ్య :

Similar Implements

మహీంద్రా తేజ్-ఇ ZLX+ 185
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 185
శక్తి : 45-50 HP
మోడల్ : ZLX+ 185
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 145 C/m
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 C/M
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : ZLX+ 145 C/m
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ RLX
MAHINDRA GYROVATOR RLX
శక్తి : 36 HP
మోడల్ : RLX
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా తేజ్-ఇ ZLX+ 165
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 165
శక్తి : 40-45 HP
మోడల్ : ZLX+ 165
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 125
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 125
శక్తి : 30-35 HP
మోడల్ : ZLX+ 125
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 145 O/S
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 145 O/S
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : Zlx+ 145 o/s
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 165
MAHINDRA GYROVATOR ZLX+ 165
శక్తి : 40-45 HP
మోడల్ : ZLX+ 165
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా తేజ్-ఇ Zlx+ 145 o/s*
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 145 O/S*
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : Zlx+ 145 o/s*
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా తేజ్-ఇ ZLX+ 125
MAHINDRA TEZ-E ZLX+ 125
శక్తి : 30-35 HP
మోడల్ : ZLX+ 125
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా గైరోవేటర్ WLX 1.85 M.
MAHINDRA GYROVATOR WLX 1.85 m
శక్తి : 40-50 HP
మోడల్ : WLX 1.85 మీ
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ
మహీంద్రా తేజ్-ఇ ZLX+ 145 C/M*
MAHINDRA TEZ-E  ZLX+ 145 C/M*
శక్తి : 35-40 HP
మోడల్ : Zlx+ 145 c/m*
బ్రాండ్ : మహీంద్రా
రకం : భూమి తయారీ

Implement

4