పాలీ డిస్క్ హారో కప్ద్ 08

బ్రాండ్ : ఖేడట్
మోడల్ : KAPDH 08
రకం : పండించడం
వర్గం : డిస్క్ హారో
శక్తి :

పాలీ డిస్క్ హారో కప్ద్ 08

Khedut Mounted Offset Disc Harrow has the dual advantage of portability as well as strong design & weight. This Harrow gives outstanding result in field tillage and its sharp and strong discs invert soils and turn out stables, shurbs&loosen and aerate soil to desired depth.


పాలీ డిస్క్ హారో కప్ద్ 08 పూర్తి వివరాలు

పాలీ డిస్క్ హారో కప్ద్ 08 పనిముట్లు

పని వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) : 1820
బరువు (kg/పౌండ్లు : 690

Similar Implements

పెర్లైట్ 5-175
PERLITE 5-175
శక్తి : 55-65 HP
మోడల్ : పెర్లైట్ 5-175
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
పిపోలీ డిస్క్ హారో
PPOLY DISC HARROW
శక్తి : 75-90 HP
మోడల్ : పిపోలీ డిస్క్ హారో
బ్రాండ్ : సోనాలికా
రకం : పండించడం
కాంపాక్ట్ డిస్క్ హారో
COMPACT DISC HARROW
శక్తి : 65-135 HP
మోడల్ : కాంపాక్ట్ డిస్క్ హారో
బ్రాండ్ : సోనాలికా
రకం : పండించడం

Implement

4